Artykuł sponsorowany Jakie elementy uwzględnia szkolenie wstępne BHP?

Jakie elementy uwzględnia szkolenie wstępne BHP?

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy, każdy pracownik przed dopuszczeniem do pełnienia obowiązków służbowych musi odbyć szkolenie BHP. Przygotowanie szkolenia leży w interesie pracodawcy. Jest to ważne, gdyż niedostateczna wiedza dotycząca zasad oraz procedur bezpieczeństwa i higieny pracy może przyczyniać się do niewłaściwego wykonywania zadań. Z jakich elementów składa się szkolenie wstępne BHP?

Instruktaż ogólny BHP

Szkolenie wstępne BHP składa się z części określanej jako instruktaż ogólny oraz przeprowadzanej na konkretnym stanowisku pracy. Podczas pierwszej sesji pracownikowi przekazywane są zasady związane z bezpieczeństwem, które odnoszą się do całego zakładu. Przekazywanie wiedzy nie może trwać dłużej niż trzy godziny lekcyjne. W tym przypadku nie jest dopuszczalne prowadzenie szkolenia przez internet lub z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Wiadomości muszą być prezentowane w sposób bezpośredni - zauważa specjalista zatrudniony w firmie Renmak Centrum BHP świadczącej usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż stanowiskowy

W przypadku, gdy pracownik wykonuje pracę na kilku stanowiskach pracy, które bardzo różnią się od siebie i związane są z różnymi zagrożeniami, powinien przejść instruktaż stanowiskowy na każdym stanowisku.

Wskazana część szkolenia wstępnego ma na celu zapoznanie uczestników z niebezpieczeństwami środowiska pracy, które mogą wystąpić na ich stanowiskach, a także ryzykiem zawodowym związanym z określoną pracą. Podczas sesji osoba oddelegowana przez pracodawcę prezentuje nowemu pracownikowi sposoby ochrony przed zagrożeniami. Czas trwania instruktażu stanowiskowego to minimum 8 godzin lekcyjnych. Do wyjątków zalicza się pracowników administracyjno-biurowych. W tym przypadku przekazywanie informacji może potrwać nie dłużej niż 2 godziny. Istotne jest to, że ta część szkolenia wstępnego kończy się testem sprawdzającym stopień przyswojenia wiadomości. Po zakończeniu szkolenia pracownik składa podpis na karcie szkolenia wstępnego, który stanowi potwierdzenie przejścia przez ten proceder związany z zatrudnianiem.

Szkolenie wstępne bhp dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie

Przepisy nie wskazują, że szkoleniem powinny być także objęte osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia, czy o dzieło. Podkreślają jednak, że pracodawca musi zadbać o bezpieczne warunki w przypadku wszystkich osób pozostających pod nadzorem oraz poinformować o zagrożeniach występujących na stanowisku pracy. Dlatego też w takich sytuacjach warto także takie szkolenie zorganizować. Wskazać należy, że osoby wykonujące pracę w siedzibie zleceniodawcy powinny przejść instruktaż stanowiskowy.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas