Materiał Partnera Na jakie ulgi podatkowe mogą liczyć początkujący przedsiębiorcy?

Na jakie ulgi podatkowe mogą liczyć początkujący przedsiębiorcy?

Państwo polskie wspiera rozwój przedsiębiorczości wśród swoich obywateli na różne sposoby. Jednym z najpopularniejszych z nich jest oferowanie przyszłym właścicielom podmiotów gospodarczych różnorodnych przywilejów w postaci na przykład bardzo atrakcyjnych ulg podatkowych. Osoby zakładające własną działalność gospodarczą powinny zdawać sobie sprawę z istnienia takich udogodnień. Koniecznie dowiedz się więcej na ich temat.

Ulgi na start i innowacje, mały ZUS

Wiele osób decyduje się na sprawdzenie się we własnym biznesie. Jednym z powodów podjęcia takiej decyzji często staje się możliwość skorzystania z tzw. ulgi na start. Jej zasadnicza istota sprowadza się do udostępnienia początkującym przedsiębiorcom możliwości zwolnienia z konieczności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Specjaliści z takich firm, jak Biuro Rachunkowe Sigma Bis, osoby fizyczne prowadzące po raz pierwszy jednoosobową działalność gospodarczą lub rozkręcające nowy biznes po upływie pięciu lat od zakończenia poprzedniego mają możliwość niepłacenia wspomnianych składek przez okres pół roku od założenia przedsiębiorstwa. Po upływie wspomnianego okresu składki ZUS nalicza się według preferencyjnych stawek, obliczanych w oparciu o kwotę na poziomie co najmniej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Trzeba jednak wiedzieć, że wspomnianym przywilejem nie są objęci przedsiębiorcy obsługujący swoich byłych pracodawców, a także wspólnicy spółek jawnych, partnerskich oraz komandytowych i osoby ubezpieczone w KRUS-ie.

Początkujący przedsiębiorcy mogą również korzystać z tzw. ulgi Innovation Box, czyli na innowacje. W tym przypadku zastosowanie znajduje pięcioprocentowy podatek. Przedsiębiorca może korzystać z wytworzonych samodzielnie lub legalnie nabytych patentów i praw intelektualnych.

Działalność nierejestrowana

Osoby prowadzące niewielką działalność gospodarczą często nie muszą w ogóle rejestrować firmy. Dotyczy to takich biznesów, z których czerpie się dochody na poziomie nie większym niż połowa kwoty minimalnego wynagrodzenia. Z przywileju tego mogą korzystać jedynie osoby fizyczne, zakładające pierwszą firmę lub nowy biznes po upływie co najmniej 5 lat od zakończenia bądź zawieszenia poprzedniej działalności. W praktyce przedsiębiorcy korzystający z tego przywileju nie muszą podejmować współpracy z żadnym podmiotem oferującym usługi księgowe. Powinni jednak na bieżąco liczyć swoje przychody. Choćby niewielkie przekroczenie minimalnej stawki oznacza bowiem konieczność rejestracji przedsiębiorstwa w CEiDG.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas