Materiał Partnera Bezpieczeństwo higieny pracy – ochrona dróg oddechowych

Bezpieczeństwo higieny pracy – ochrona dróg oddechowych

Powietrze zanieczyszczone poprzez gazy, opary, pyły oraz inne substancje chemiczne czy nieodpowiednia ilość tlenu wiążą się z koniecznością korzystania przez pracowników z specjalnych środków ochrony dróg oddechowych, które zapewniają pełne bezpieczeństwo i komfort pracy. Co zatem warto wiedzieć o ochronie dróg oddechowych w świetle przepisów BHP?

Które zawody powodują zagrożenie dla zdrowia dróg oddechowych?

Niekiedy z uwagi na charakter wykonywanej na co dzień pracy konieczne jest zastosowanie odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych. Na szczęście wybór w tym zakresie na rynku jest spory. Sporo w tym przypadku zależy od środowiska oraz rodzaju wykonywanej pracy. W wielu dziedzinach przemysłu, m.in. hutnictwie czy przemyśle chemicznym, jest spore ryzyko zagrożenia zdrowia dla pracowników w związku właśnie z ochroną dróg oddechowych. Zasady BHP określają w jakich zawodach oraz przy wykonywaniu jakiego rodzaju prac trzeba  zapewnić pracownikom właściwą ochronę.

Kiedy należy stosować środki ochrony dróg oddechowych?

Stosowanie środków ochrony dróg oddechowych konieczne jest wówczas, gdy zagrożeń nie da się wyeliminować lub zastosowane środki nie zapewniają odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracownikom. Sama odzież ochronna to w tym przypadku za mało. Konieczne są również maski czy półmaski, dobrane odpowiednio do charakteru i rodzaju wykonywanej pracy. Tego rodzaju maski i filtry do masek znajdziemy w ofercie specjalistycznych sklepów z artykułami BHP, takich jak na przykład sklepu Sprzęt Poż. Podczas wyboru maski lub półmaski należy zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów, m.in. na wilgotność powietrza, rodzaj zanieczyszczenia powietrza, czas ekspozycji na warunki szkodliwe, czynniki klimatyczne, stan zdrowia pracownika  czy wielkość stężenia szkodliwego środka.

Najpopularniejsze środki ochrony dróg oddechowych

Jedną z popularniejszych form ochrony dróg oddechowychpółmaski przeciwpyłowe jednorazowe. Stosuje się je wówczas, gdy konieczność przebywania w maseczce jest chwilowa, a potrzeba ochrony endemiczna. Półmaski skutecznie chronią przed wdychaniem oparów czy pyłów. Są jednocześnie lekkie i komfortowe w użytkowaniu. Maski z filtrem węglowym przeznaczone są z kolei do ochrony przed zagrożeniem biologicznym. Sprawdzają się także w przypadku występowania mało przyjemnych zapachów. Pozostałe półmaski stosowane są wówczas, gdy w pomieszczeniu występują drażniące gazy i pyły. Wszystkie wymienione powyżej środki ochrony przeciwpyłowej zbiorowej i indywidualnej uzupełniają się wzajemnie. Powinny być stosowane jednocześnie, bo jedne nie zastępują w żadnym wypadku drugich.

Podziel się