Artykuł sponsorowany Czym są dokumenty CMR?

Czym są dokumenty CMR?

CMR to skrót z francuskiego Convention relative au contract de transport international de Merchandise par Route i dotyczy dokumentów związanych z Międzynarodowym Listem Przewozowym, które stanowią bazę do zawarcia umowy o przewóz ładunku. CMR oznacza bowiem Konwencję o umowie międzynarodowego drogowego przewozu towarów, którą sporządzono 19 maja 1956 roku w Genewie, jednak od 13 czerwca 1962 obowiązuje ona również w Polsce.

Stosowanie CMR — najważniejsze kwestie

Jeśli chodzi o stosowanie konwencji CMR, to dotyczy ona zarobkowego, międzynarodowego transportu drogowego towarów (z wyjątkiem przewozu rzeczy przesiedlenia, zwłok oraz przesyłek pocztowych) za pomocą pojazdów takich jak samochody lub inne pojazdy czołowe, naczepy czy przyczepy. Konwencja ta jest stosowana niezależnie od przynależności państwowej oraz miejsca zamieszkania osób zainteresowanych w przypadku, gdy towar jest transportowany pomiędzy dwom na różnymi krajami. Ponadto, transport oparty na konwencji CMR jest wykorzystywana także przez państwa, organizacje oraz instytucje rządowe.

List przewozowy — charakterystyka

Konwencja CMR nie narzuca ścisłych wytycznych dotyczących formy listu przewozowego, jednak ten swoisty dowód zawarcia umowy przewozu musi zostać zawsze wystawiony w trzech, prawomocnych egzemplarzach — jeden dla przewoźnika, jeden dla nadawcy oraz jeden wysłany razem z przesyłką do odbiorcy. Istnieją także sytuacje, w których towar jest przesyłany za pomocą różnych pojazdów lub w oddzielnych partiach lub ten przesyłka stanowi różne rodzaje towarów. Wtedy przewoźnik lub nadawca mają prawo zażądać wystawienia dodatkowych listów przewozowych w liczbie równej liczbie pojazdów potrzebnych do przewozu pojazdów lub liczbie rodzajów towaru bądź jego partii. Kwestie sporządzenia odpowiedniej dokumentacji CMR najlepiej zostawić w rękach specjalistów (którzy pomogą nam usprawnić cały proces) takich, jak pracownicy sprawdzonej firmy Agencja Celna Prima z Ełku.

Zawartość CMR

Jeśli chodzi o zawartość listu przewozowego CMR to powinien on zawierać takie informacje jak: miejsce i data wystawienia dokumentu, nazwisko lub nazwę oraz adres nadawcy, a także przewoźnika i odbiorcy, jak również datę i miejsce przyjęcia towaru do przewozu wraz z przewidzianym miejscem jego wydania oraz informacją na temat ilości sztuk, ich cech i numerów. W dokumencie tego typu muszą się też znaleźć dane dotyczące powszechnie stosowanego określenia rodzaju danego towaru oraz sposobu opakowania go, a jeśli przewożone są towary niebezpieczne to wymagają one także wzmianki o ich ogólnie uznanym określeniu.

W liście przewozowym należy zawrzeć także informacje na temat wagi brutto bądź ilości towaru, sumy kosztów za przewóz, instrukcji potrzebne do wypełnienia formalności zarówno celnych, jak i innych, a także oświadczenie mówiące, iż przewóz podlega przepisom Konwencji bez względu na wszelkie przeciwne klauzule.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas