Artykuł sponsorowany Co warto wiedzieć o szkoleniach wstępnych BHP dla pracowników?

Co warto wiedzieć o szkoleniach wstępnych BHP dla pracowników?

Udział we wstępnym szkoleniu z BHP jest obowiązkową procedurą poprzedzającą dopuszczenie pracownika do pracy na danym stanowisku. Z tego względu dobrze jest dowiedzieć się o nim czegoś więcej. Nasuwa się bowiem wiele pytań: Kiedy powinniśmy przedłożyć tego rodzaju szkolenie? Jak wygląda jego przebieg? Kto jest uprawniony do jego przeprowadzenia? Poznaj odpowiedzi na te i inne pytania w poniższym artykule.

Kto i kiedy podlega przeszkoleniu?

Przeszkolony musi być każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a także uczniowie szkół zawodowych i studenci praktykanci. Szkolenie musi się odbyć przed podjęciem przez pracownika obowiązków zawodowych.

Z jakich etapów składa się szkolenie wstępne i jak przebiega?

Szkolenie wstępne BHP jest podzielone na dwa następujące etapy:

  •  Instruktaż ogólny - czyli wstępne ogólne przeszkolenie z zakresu podstawowych przepisów BHP zawartych w Kodeksie Pracy, a także przepisów dotyczących wykonywania obowiązków u danego pracodawcy znajdujących się w regulaminie pracy, a także zasad udzielania pierwszej pomocy w następstwie wypadku podczas pracy. Ten rodzaj szkolenia jest przeprowadzany przez pracownika służby BHP, przez osobę wykonującą u danego pracodawcy zadania tej służby bądź też pracodawca, jeśli posiada wymagane ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP.

  • instruktaż stanowiskowy - to szkolenie wstępne na konkretnym stanowisku pracy, w którego skład wchodzi zapoznanie pracownika z ewentualnymi zagrożeniami, jakie mogą wystąpić podczas pracy na danym stanowisku, sposobami ochrony oraz metodami bezpiecznego wykonywania powierzonych na danym stanowisku obowiązków. Taki instruktaż realizowany jest przez przełożonego lub pracodawcę i podzielony jest on na kilka etapów, w tym: rozmowę wstępną z instruktorem szkolenia, pokaz oraz objaśnienia dotyczących zachowania bezpieczeństwa na danym stanowisku pracy, wykonanie czynności w formie próby z ewentualną korektą instruktora oraz praca samodzielna pod kontrolą i obserwacją instruktora. Instruktaż stanowiskowy zostaje uwieńczony sprawdzianem wiedzy. Czas trwania szkolenia uwarunkowany jest charakterem zagrożeń występującym na danym stanowisku i zależy również od stopnia przygotowania wyjściowego danego pracownika do pracy oraz dotychczasowego stażu i rodzaju pracy szkolonego.

Udokumentowanie odbycia wstępnego szkolenia BHP

Aby udokumentować odbycie szkolenia wstępnego z zakresu BHP, należy sporządzić kartę szkolenia wstępnego, na której trzeba zawrzeć imię i nazwisko pracownika, datę i miejsce realizacji szkolenia oraz podpis pracownika. Taka karta powinna być również przechowywana w aktach osobowych pracownika w części ,,Karty szkolenia wstępnego w zakresie BHP’’.
Polecamy skorzystanie z usług firmy Alfa, która ma w swojej ofercie między innymi profesjonalne przeprowadzanie szkoleń wstępnych z zakresu BHP.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas