Materiał Partnera Przyczyny alkoholizmu

Przyczyny alkoholizmu

Alkoholizm jest chorobą, która nie dyskryminuje i może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, płci, statusu ekonomicznego, wyznania czy przekonań osobistych. Jako bardzo złożone schorzenie może mieć dziesiątki przyczyn, a każdy przypadek jest inny. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich jest destrukcyjny wpływ alkoholizmu na życie chorych i ich rodzin

 

Co powoduje alkoholizm?

 

To trudne pytanie, na które badacze nie znaleźli jeszcze jasnej odpowiedzi. Przyczyna zaburzeń związanych z nadużywaniem alkoholu pozostaje w dalszym ciągu nieznana. Wskazać można jedynie czynniki ryzyka. Wiadomo, że choroba rozwija się, gdy pijesz tak dużo, że zachodzą zmiany chemiczne w mózgu. Zmiany te intensyfikują przyjemne odczucia związane z piciem, w konsekwencji pijesz coraz więcej. Nawet jeśli powoduje to szkody w twoim organizmie, pracy zawodowej, więziach społecznych. Ostatecznie przyjemne odczucia znikają, a chory pije dalej, by zapobiec przykrym objawom odstawienia – mówi specjalista z Ośrodka Terapii Uzależnień „Trzeźwość” w Łomży.

 

Uzależnienie od alkoholu może następować szybko lub stopniowo przez dłuższy okres. Bez względu na dynamikę choroby jest wiele opcji leczenia, warto więc poszukać pomocy profesjonalisty, by zwiększyć szansą na wyjście z nałogu i trwałą trzeźwość.

 

Czynniki ryzyka alkoholizmu

 

Jak wspomniano wcześniej, jest wiele czynników ryzyka wystąpienia alkoholizmu. Niemożliwe jest wskazanie jednej konkretnej przyczyny u danej osoby lub wskazanie kto zachoruje, a kto nie.
W rzeczywistości istnieją dziesiątki czynników ryzyka, które oddziałują w różny sposób u poszczególnych osób, w niektórych przypadkach prowadząc do uzależnienia. Czynniki ryzyka wystąpienia alkoholizmu możemy podzielić na:

Wewnętrzne:

 • warunki psychiczne – niektóre zaburzenia i choroby psychiczne zwiększają ryzyko uzależnienia od alkoholu, np. depresja i choroba afektywna dwubiegunowa,
 • osobowość – ten czynnik jest bardzo złożony, ponieważ alkoholizm może dotyczyć zarówno osoby nieśmiałej, jak i bardzo towarzyskie, chociaż każdej z innego powodu: nieśmiała pije, by dodać sobie odwagi; towarzyska, by nie odstawać od reszty. Badania pokazały, że na alkoholizm bardziej narażone są też osoby o skłonnościach do ryzykownych sytuacji,
 • picie regularnie i od dawna – osoba, która z różnych powodów podjęła decyzję, by nie pić w ogóle, nie zostanie alkoholikiem.
 • genetyka – badania pokazały, że biologiczne dzieci alkoholików częściej same popadają w uzależnienie, niż, wychowywane przez alkoholików, dzieci adoptowane.

Zewnętrzne

 • do nich zaliczamy rodzinę,
 • środowisko,
 • czynniki kulturowe,
 • religię,
 • wiek,
 • edukację,
 • status zawodowy i społeczny, np. życie w rodzinie lub społeczeństwie, w których picie alkoholu jest częste i akceptowane.

Ważną częścią powrotu do zdrowia chorego jest rozpoznanie, które czynniki odegrały u niego główną rolę, by zastosować odpowiednią terapię alkoholizmu.

Podziel się