Materiał Partnera NZPiSOZ „Medan” – kompleksowe badania z zakresu medycyny pracy

NZPiSOZ „Medan” – kompleksowe badania z zakresu medycyny pracy

Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „Medan” mieście się w Jarocinie. Ta nowocześnie wyposażona placówka specjalizuje się w wykonywaniu badań wstępnych i okresowych pracowników. Na podobną konsultację medyczną musi wybrać się każda osoba, która zamierza podjąć zatrudnienie w ramach umowy o pracę. W jakim celu wykonuje się takie badania?

Badania wstępne do pracy

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek weryfikacji przyszłych pracowników pod kątem zdrowotnym. Zanim dana osoba będzie mogła zacząć wykonywać swoje obowiązki zawodowe, powinna dostarczyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. To ważne, ponieważ praca na jakimkolwiek stanowisku zawsze obarczona jest pewnymi zagrożeniami. A to właśnie pracodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo podwładnych w swoim zakładzie.

Dlatego też na koszt firmy kieruje on pracownika do lekarza medycyny pracy. Specjalista wykonuje szereg badań w oparciu o informacje zawarte na skierowaniu. Zupełnie inaczej wyglądają badania wstępne do pracy dla księgowej, a inaczej dla spawacza. Zadaniem lekarza medycyny pracy jest ustalenie, czy dana osoba może wykonywać pracę na wybranym stanowisku. Brak zaświadczenia spowoduje niemożność podjęcia pracy. Wśród przykładów badań wstępnych możemy wymienić:

  • badanie podmiotowe,
  • badania laboratoryjne,
  • EKG spoczynkowe,
  • konsultacja okulistyczna,
  • konsultacja laryngologiczna,
  • pomiar RR.

Warto podkreślić, że badania wstępne pracownika odbywają się w godzinach jego pracy.

Badania okresowe i kontrolne

Jak informuje specjalista z NZPiSOZ „Medan” – badania wstępne zachowują swoją ważność przez kilka lat. Po tym czasie, o ile pracownik nadal jest związany z daną firmą, należy je zaktualizować. Wówczas podwładni zobowiązani są do stawienia się na badania okresowe. Dodatkowo, u pracowników, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni, przeprowadza się badania kontrolne. Pozwalają one uzyskać odpowiedź na pytanie, czy podwładny może wrócić do wykonywania swoich obowiązków zawodowych po przebytej chorobie.

Czasami lekarz nakłada na takiego pacjenta pewne ograniczenia. Pracodawca musi je zaakceptować i dostosować warunki zatrudnienia tak, by pracownik mógł pracować z poszanowaniem zaleceń specjalisty. Decydując się na wykonanie badań z zakresu medycyny pracy w Niepublicznym Zakładzie Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „Medan”, pacjenci mogą liczyć na szybki termin wizyty i fachową opiekę specjalistów z różnych dziedzin.

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas