Materiał Partnera Charakterystyka treningu słuchowego dla dzieci z problemami w uczeniu się

Charakterystyka treningu słuchowego dla dzieci z problemami w uczeniu się

Badania nad przyczynami problemów dzieci w wieku szkolnym z nauką czytania i pisania doprowadziły do zaskakujących wniosków. Otóż za te trudności często odpowiedzialny jest deficyt percepcji słuchowej i czynności ruchowych. Co specjaliści radzą w takiej sytuacji?

Odkrycie Warnkego

Badania nad dysleksją potwierdzają, że jedną z najważniejszych przyczyn afazji i dysleksji są zakłócenia słyszenia centralnego, inaczej mówiąc centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, czyli CAPD. Przy prawidłowym działaniu słuchu obwodowego pacjenta cierpiącego na CAPD pojawiają się zaburzenia słuchu na poziomie centralnego układy nerwowego. Mogą one przybierać m.in. takie objawy jak zaburzenia różnicowania dźwięków lub ich lokalizacji, zaburzenia rozpoznawania wzorców dźwiękowych i tym podobne. Bez tych umiejętności uczeń nie jest w stanie prawidłowo rozpoznawać dźwięków i sylab. Np. bez umiejętności różnicowania najmniejszych odstępów między dwoma dźwiękami dziecko będzie miało problem z odróżnieniem litery „b” od „p” czy „g” od „k”. Innym często pojawiającym się deficytem u dzieci w wieku szkolnym jest problem z określeniem kolejności występowania bodźców wzrokowych i słuchowych oraz z koordynacją wzrokowo-słuchową.

Czym jest trening słuchowy?

Praktycznym rezultatem pracy jednego z ekspertów zajmujących się tym obszarem - Freda Warnkego stało się opracowanie treningu słuchowego.  Obejmuje on trzy obszary: automatyzację przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych, automatyzację koordynacji półkul mózgowych oraz rozwój i automatyzację „wzrokowego języka”. Celem treningu słuchowego jest przywrócenie działania takich funkcji jak: próg kolejności słuchowej, słyszenie kierunkowe, czyli umiejętność lokalizacji źródła dźwięku, a także prawidłowego różnicowania tonów oraz głosek. Aby trening był najbardziej efektywny, najlepiej połączyć pracę w gabinecie terapeuty (wystarczy 1 godzina tygodniowo) z codziennymi ćwiczeniami w domu. Wsparciem dla treningu słuchowego metodą Warnkego mogą być urządzenia pozwalające połączyć zabawę z treningiem podstawowych funkcji centralnego przetwarzania słuchowego. Więcej o tej metodzie i dostępnych pomocach przeczytacie na stronie internetowej firmy Biomed Neurotechnologie.

Podziel się