Materiał Partnera Badania medycyny pracy – wstępne, okresowe i kontrolne

Badania medycyny pracy – wstępne, okresowe i kontrolne

Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracownika na umowę o pracę, ma obowiązek wysłania go na badania lekarskie. Obowiązek poddania pracowników badaniom wynika z kodeksu pracy. Pracownik musi mieć zapewnione badania wstępne, okresowe i kontrolne. Nie wywiązanie się z tego obowiązku, może skutkować wysokimi karami dla pracodawcy. Czym charakteryzują się wyżej wymienione badania i co warto o nich wiedzieć?

Badanie wstępne

Pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby nieposiadającej aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy. W tym celu wysyła więc przyszłego pracownika na wstępne badanie lekarskie przygotowując skierowanie uwzględniające rodzaj badania, stanowisko pracy oraz informację o szkodliwych czynnikach, z którymi pracownik może się zetknąć w swej pracy. Istnieje tylko kilka wyjątków, kiedy nie ma potrzeby wykonywać badań wstępnych, a mianowicie, jeśli pracownik rozpoczyna pracę ponownie u tego samego lub innego pracodawcy po okresie nie dłuższym niż 30 dni. Z takim skierowaniem, pracownik musi się udać do ośrodka medycyny pracy Vis Sp. z o.o., który ma podpisaną umowę z pracodawcą.

Badania kontrolne i okresowe

Badania okresowe wykonuje się po upływie terminu poprzednich badań. To lekarz ustala, kiedy konieczna będzie kolejna wizyta - kierując się wskazówkami metodycznymi wynikającymi z przepisów prawnych, oraz sytuacją i stanem zdrowia pacjenta. Może zdecydować się wysłać na badania okresowe znacznie wcześniej niż przewidują wskazówki, jeśli stan zdrowia pacjenta będzie tego wymagał. Pracodawca musi wysłać pracownika na badania przed upływem ich terminu ważności. To bardzo istotne, gdyż nie można wykonywać pracy bez aktualnego zaświadczenia. Na badania okresowe może zostać również wysłany pracownik, którego stan zdrowia znacznie się zmieni (np. pogorszy mu się wzrok). Wydane orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy jest ważne do momentu wskazanego przez lekarza, jednak w przypadku długotrwałej choroby, pracodawca jest zobowiązany wysłać pracownika na badanie kontrolne. Badania tego typu przeprowadza się, gdy pracownik chorował dłużej niż 30 dni i w związku z tym był nieobecny w pracy. Badania przeprowadza się w czasie pracy, a nie w czasie dni wolnych, przysługuje za ten dzień normalne wynagrodzenie. Koszty badań powinien ponosić pracodawca.

Opracowanie:

Vis Sp. z o.o. Ośrodek medycyny pracy

Siedlce , gen. Kleeberga 2

Podziel się