Materiał Partnera Transport zwłok na terenie kraju i za granicą

Transport zwłok na terenie kraju i za granicą

Transport zwłok, choć wydaje się sprawą mniej istotną na terenie zamieszkania czy kraju, to w przypadku przewozu za granicę jest kosztowną i skomplikowaną. W przewozie zwłok należy uwzględnić odległość, którą ciało będzie przebywać, jak również wymogi dotyczące samego środka transportu. Na pomoc z trudnościami przewozowymi przychodzą zakłady pogrzebowe.

Transport zwłok na terenie Polski

Przewóz ciała zmarłej osoby reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku, w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866 z 31 grudnia 2007 r.).

Na terenie Polski transportem ciała zajmują się zakłady pogrzebowe świadczące usługi na terenie danego miasta, zaś do złożenia wniosku o wydanie pozwoleń i zaświadczeń na przewóz ciała zmarłego uprawnieni są najbliżsi krewni zmarłego. Zezwolenie na przewóz jest wydawane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego dla miejsca, z którego następuje przewóz.

Wymogi techniczne i sanitarne

Należy pamiętać, że aby móc transportować zwłoki, trzeba mieć oficjalne kwalifikacje, a środek transportu przeznaczony do przewozu zwłok musi spełniać konkretne sanitarne i techniczne wymagania. Do takich wymagań należy m.in.: trwałe oznakowanie pojazdu wskazujące na jego przeznaczenie, kabina kierowcy odizolowana od części przeznaczonej na zwłoki lub szczątki, zabezpieczenie przed ewentualnymi przesunięciami trumny lub urny, wydzielone osobne miejsce na środki dezynfekujące. Po każdym przewozie obowiązuje dokładna dezynfekcja pojazdu a w części, w której umieszcza się zwłoki, zabroniony jest montaż miejsc siedzących.

Transport z zagranicy

Prócz decyzji starosty, w związku z transportem zwłok do Polski, konieczne jest wydane przez polskiego konsula zaświadczenie na przewóz zwłok lub prochów. Konsulat nie tylko zajmuje się formalnościami dotyczącymi przewozu, ale również wykonuje zabiegi związane z balsamowaniem ciała i innymi obrzędami związanymi z religią zmarłego. Zajmując się formalnościami dotyczącymi przewozu zwłok u konsula, warto jest zdać się również na firmę, oferującą takie usługi.

Na terenie polski firmą, która zajmuje się transportem zwłok, tak samo na terenie kraju, jak i poza jego granicami, jest Zakład Pogrzebowy w Strzelcach Krajeńskich.

Transportując zwłoki za granicę, należy zwrócić uwagę na przepisy prawne, które obowiązują nie tylko na terenie, z którego zostają przewożone, ale również na prawa państw, przez które będzie się odbywał transport oraz prawa państwa docelowego.


Opracowanie:

Podziel się