Materiał Partnera Transport ciała zmarłego z zagranicy

Transport ciała zmarłego z zagranicy

Transport zwłok to usługa, którą firmy pogrzebowe świadczą nie tylko na terenie kraju. Często zdarza się, że dana osoba umrze w wyniku wypadku lub nagłej choroby poza granicami ojczyzny. W takiej sytuacji bliscy stają przed wyzwaniem sprowadzenia ciała do Polski. Na szczęście firmy pogrzebowe oferują tego typu usługę. Warto jednak wiedzieć, jakich formalności należy dopełnić.

Od czego zacząć procedurę sprowadzenia zwłok?

Na samym początku należy odpowiedzieć sobie na pytanie, kto dokładnie ma prawo do sprowadzenia zwłok bliskiej osoby z zagranicy. W tej grupie znajduje się małżonek lub małżonka, rodzice, dzieci, rodzeństwo, wnuki, prawnuki, dziadkowie oraz pradziadkowie. Ponadto prawo takie zachowuje również wujostwo, ciotki oraz stryjowie.

Pierwszym etapem sprowadzenia zwłok będzie złożenie stosownego wniosku do starosty lub prezydenta miasta. We wniosku należy ująć wszystkie dane osoby zmarłej, a także dane dotyczące jej ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu. Ponadto wniosek powinien też określać środek transportu, którym ciało zostanie sprowadzone do kraju. Do wniosku trzeba dołączyć urzędowy dokument, który potwierdza fakt śmierci oraz wyjaśnia jej przyczynę. Wniosek musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli brak jest informacji o przyczynie śmierci, to wniosek powinien posiadać zaświadczenie potwierdzające, że przyczyną śmierci nie była choroba zakaźna.

Czas na decyzję od momentu złożenia wniosku nie może przekroczyć 3 dni. Ponadto najpóźniej w ciągu 3 dni od wydania decyzji, należy zorganizować transport zwłok. Wydana decyzja uwzględnia także miejsce pochówku.

Jakie formalności należy załatwić w konsulacie?

Kolejny etap sprowadzania zwłok polega na dopełnieniu formalności w konsulacie. Należy zgłosić się do siedziby konsula w kraju, w którym doszło do śmierci danej osoby. Konsul, na podstawie złożonych dokumentów, musi wydać zgodę na transport zwłok. Na liście dokumentów powinien znaleźć się odpis zupełny aktu zgonu, decyzja starosty oraz potwierdzenie, że przyczyną śmierci nie była choroba zakaźna. W przypadku zabójstwa lub samobójstwa konieczne jest także uzyskanie stosownego zezwolenia policji lub sądu.

Jak wygląda transport zwłok?

Wpisując w wyszukiwarkę frazę zakład pogrzebowy Katowice, znajdziecie stronę firmy pogrzebowej Zeus & Zorza z Katowic, która oferuje między innym transport zwłok z zagranicy. Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu, to należy uzyskać w placówce międzynarodowy akt zgonu. Należy również powiadomić szpital, że ciało będzie transportowane za granicę. Niedopełnienie tej formalności spowoduje, że ciało zostanie wydane prywatnemu zakładowi pogrzebowemu w kraju, w którym doszło do śmierci. To z kolei będzie generować dodatkowe, zupełnie niepotrzebne koszty.

Zwłoki są transportowane w specjalnej, metalowej trumnie. Jest ona hermetycznie zamknięta. Metalowa trumna jest umieszczona w drewnianej skrzyni. Identyczne procedury muszą zostać zachowane w przypadku transportu urny z prochami. Przed transportem trumna lub urna zostają opieczętowane przez pracownika konsulatu. Z kolei w konsulacie należy przedstawić zaświadczenie, że trumna została zamknięta przez pracownika firmy pogrzebowej zgodnie z przepisami. W przypadku przewożenia urny należy dodatkowo przedstawić zaświadczenie o kremacji.

Trumna z ciałem jest przewożona samochodem posiadającym specjalne oznakowanie. Taka forma transportu jest najmniej kłopotliwa. Transport lotniczy generuje dodatkowe problemy wynikające z faktu, że każde linie lotnicze mają odrębne przepisy dotyczące przewozu zwłok.

Jeżeli stajecie przed koniecznością transportu ciała bliskiej osoby z zagranicy, to warto skorzystać z pomocy firmy Zeus & Zorza z Katowic. Firma pogrzebowa działa na rynku od 2001 roku. Cztery punkty zlokalizowane w obrębie Katowic oferują kompleksowe usługi pogrzebowe.

Opracowanie:

Podziel się