Materiał Partnera Sposoby wykorzystania odpadów posmażalniczych

Sposoby wykorzystania odpadów posmażalniczych

W gospodarstwach domowych możemy smażyć i zużywać olej w dowolnych ilościach, ponieważ żadne regulacje prawne nas tutaj nie ograniczają. W tym przypadku zużyty olej jest traktowany jako odpad komunalny i może być wylewany do kanalizacji. Jest to stan prawny na dzisiaj; być może z czasem ta sytuacja się zmieni. Jak na razie obowiązkiem gromadzenia zużytych olejów spożywczych i przekazywania ich do dalszego zagospodarowania obarczone są jedynie punkty gastronomiczne.

Dlaczego zużytego oleju spożywczego nie należy wylewać do kanalizacji?

Wprawdzie zużyty i nawet bardzo przepalony olej spożywczy sam w sobie jest niemal całkowicie obojętny dla środowiska naturalnego, ponieważ stosunkowo szybko ulega biodegradacji, to jednak wylewanie jego dużych ilości do kanalizacji niesie z sobą określone problemy natury technicznej. Zastygający olej jest substancją o bardzo dużej lepkości i stosunkowo szybko osadza się na ściankach rur instalacji kanalizacyjnej, na powierzchniach jej zbiorników, pomp, filtrów i na innych jej urządzeniach. Duże ilości takiego oleju mogą w dość krótkim czasie w znacznym stopniu zmniejszyć drożność całego systemu odprowadzającego ścieki. Jak wiadomo, wszystkie urządzenia kanalizacyjne są okresowo poddawane oczyszczaniu i płukaniu. Usunięcie zalegającego na nich w dużych ilościach tłuszczu jest bardzo trudne i wymaga znacznie większego wysiłku i nakładów finansowych niż przy usuwaniu zwykłych zanieczyszczeń.

O tym, jak punkty gastronomiczne mogą sobie poradzić ze zużytym olejem spożywczym i do czego może on posłużyć, opowiedzieli nam specjaliści z firmy ZielonaRestauracja z Warszawy.

Co można wyprodukować ze zużytych olejów spożywczych?

Od 2012 roku ciąży na właścicielach i menadżerach punktów gastronomicznych obowiązek gromadzenia zużytego oleju spożywczego i przekazywania go firmie uprawnionej do jego przetwarzania. Szczęśliwie dla wszystkich ten kuchenny odpad można z powodzeniem przerabiać na użyteczne dla nas produkty. Zanim jednak cokolwiek z tego oleju zostanie wytworzone, należy go oczyścić, czyli poddać rafinacji. Oto kolejne etapy tego procesu:

 • degguming
 • zobojętnianie
 • mycie
 • suszenie
 • bielenie
 • filtracja

Wynikiem pięciu pierwszych działań jest usunięcie z oleju fosfolipidów, metali przejściowych, węglowodanów, białek, mydła, wody, pigmentów, związków siarki i produktów utleniania kwasów tłuszczowych, natomiast filtracja usuwa resztki środka bielącego.

Rafinowany olej posmażalniczy jest bardzo cennym półproduktem, z którego po odpowiednich modyfikacjach można uzyskać m.in.:

 • olej napędowy do silników diesla,
 • olej opałowy,
 • tworzywa sztuczne,
 • ekologiczne pokrycia dachowe,
 • wzbogacenie biomas paszowych.

Przetwarzanie zużytego oleju spożywczego nie tylko chroni nasze środowisko naturalne, lecz jest także korzystnym obustronnie interesem tak dla właściciela punktu gastronomicznego, który olejowy odpad sprzedaje, jak i dla tego, który ten olej przerabia i zarabia na sprzedaży wytworzonych z niego produktów.

Podziel się