Materiał Partnera Prawo pracy w ochronie pracowników

Prawo pracy w ochronie pracowników

Sprawy, które dotyczą prawa zazwyczaj, są dość zawiłe. Rzadko kto dysponuje odpowiednią wiedzą, aby samodzielnie poradzić sobie w trudnej sytuacji życiowej. Szczególną presję odczuwa się wtedy, kiedy zagadnienia te dotyczą wydarzeń w pracy. Pracownicy mają oczywiście swoje obowiązki, ale nie należy zapominać o tym, że chroni ich również określony zestaw praw. Kiedy i jak powinno się je egzekwować?

Naruszenia przepisów przez pracodawców

Zdarza się, że atmosfera w miejscu pracy nie jest, delikatnie rzecz ujmując, zachęcająca i motywująca do osiągania coraz lepszych wyników. W głównej mierze spowodowane jest to zazwyczaj przez przełożonych, którzy traktują swoich pracowników w sposób przedmiotowy i obcesowy. Niestety samo pojęcie złej atmosfery w pracy jest odczuciem dosyć subiektywnym i nie stanowi żadnej podstawy prawnej. Niemniej jednak, pracownicy nie powinni zapominać, że nie na wszystko muszą się godzić. Jednym z najczęściej pojawiających się problemów, jest naruszanie norm czasu pracy. Polskie prawo w sposób wyraźny opisuje, jak długo powinno się pracować przy wypełnianiu swoich obowiązków na podstawie umowy o pracę. Zdarza się jednak niestety, że pracodawcy w ten czy inny sposób zmuszają swoich podwładnych do pracy 6 dni w tygodniu. Kolejną ważną sprawą są urlopy. Każdy ma prawo do spokojnego wypoczynku. Niestety w niektórych firmach pracodawcy wręcz zakazują wybrania go w pełnym wymiarze czasowym, powołując się na duży zakres obowiązków związanych choćby z obsługą klientów. Jeżeli sytuacja powtarza się notorycznie, nosi ona wtedy znamiona już nie wykroczenia, ale przestępstwa.

Jak pracownik powinien poradzić sobie w takiej sytuacji? Przede wszystkim jak najszybciej udać się z prośbą i pomoc do doświadczonego radcy prawnego. Dobrym przykładem jest tutaj firma kancelaria radcy prawnego i doradców podatkowych Patron s.c. Dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu pracownicy kancelarii od wielu lat udzielają swoim klientom pomocy w zakresie prawa pracy. Wykwalifikowana kadra z pewnością odpowie na wszelkie pytania i zaproponuje odpowiednie rozwiązania. Jakie jeszcze zjawiska w pracy mogą grozić interwencją prawną?

Zjawisko mobbingu

Słowo mobbing już od dłuższego czasu funkcjonuje w społeczeństwie. Jest to zjawisko, w którym przełożony używa wobec swojego podwładnego słów i zachowania, które mają na celu ośmieszenie, zniesławienie lub odizolowanie od reszty pracowników. W profesjonalnych kancelariach radców również można uzyskać w tym zakresie doradztwo prawne. Poza taktyką upokorzenia występuje jeszcze taktyka zastraszenia. Mowa tu o groźbach słownych, używaniu wulgaryzmów, zakazu robienia przerw pod groźbą utraty pracy oraz, w szczególnych przypadkach, stosowaniu przemocy fizycznej.

Wyróżnia się mobbing ukośny, który występuje w momencie, gdy osoba mobbująca i mobbowana znajdują się na różnych poziomach oraz mobbing prosty, kiedy osoba mobbująca u mobbowana znajdują się na tym samym poziomie. Bez względu na to, z jakiego typem mobbingu ma się do czynienia, profesjonalni radcy prawni na pewno pomogą osiągnąć jak najkorzystniejszy rezultat całej sprawy.

Opracowanie:

Podziel się