Materiał Partnera Pomoc prawna w sprawach spadkowych

Pomoc prawna w sprawach spadkowych

Śmierć bliskiej osoby to zawsze traumatyczne przeżycie, które wiąże się dodatkowo z szeregiem formalności koniecznych do uporządkowania. Kwestie związane z realizacją testamentu zaliczają się do prawa spadkowego – niekiedy na tym polu dochodzi do sporów między zainteresowanymi stronami lub pojawiają się wątpliwości co do właściwego rozdysponowania majątku zmarłej osoby. Pomocne okazują się wtedy usługi świadczone przez kancelarię prawną.

Określone dziedziczenie

Nabycie majątku i obowiązków majątkowych po osobie zmarłej to dziedziczenie. Może być ono ustawowe lub testamentowe, w zależności od tego, czy przed śmiercią sporządzona została w sposób jasny i czytelny ostatnia wola. W przypadku gdy osoba zmarła nie pozostawiła testamentu, w pierwszej kolejności majątek dziedziczy małżonek oraz dzieci. Jeśli nie dożyły one spadku, to w ramach dziedziczenia ustawowego kolejni są ich zstępni, czyli m.in. wnuki czy prawnuki. W niektórych sytuacjach staje się to niezrozumiałe, jednak konsultacje z kancelarią prawną Mariusza Dyczkowskiego pozwalają uzyskać rzetelne odpowiedzi na kwestie natury prawnej wzbudzające wątpliwości. Nierzadko dotyczą one sytuacji prawnej spadkobierców, co jest niezbędne w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku czy dział spadku. Obie sprawy tego typu mogą być scalone, bowiem sąd najczęściej stwierdza kompetencje odnośnie nabycia spadku podczas prowadzenia postępowania o dział spadku. Sprawy te bywają skomplikowane i złożone, co wymaga skutecznej pomocy prawnej.

Spory między spadkobiercami

Często spotykane są też sprawy z zakresu prawa spadkowego dotyczące wydziedziczenia czy niegodności dziedziczenia. W przypadku, gdy dany spadkobierca został uwzględniony w testamencie lub jest spadkobiercą ustawowym, a według zainteresowanych nie powinien on uzyskać praw do majątku po zmarłej osoby, toczone jest niełatwe postępowanie sądowe. Również i w takiej sytuacji niezbędna jest pomoc prawna ze strony renomowanej kancelarii. Warto pamiętać o tym, by tego typu sprawę powierzyć doświadczonemu adwokatowi – zgromadzenie materiału dowodowego umożliwiającego korzystne rozstrzygnięcie w tego typu postępowaniach nie należy do najłatwiejszych, konieczna jest też doskonała znajomość prawa spadkowego i nie tylko. Pomoc kancelarii jest również nierzadko wykorzystywana w sprawach o zachowek. Stanowi on zabezpieczenie dla osób najbliższych spadkodawcy – mogą oni ubiegać się o zapłatę konkretnej sumy pieniężnej od powołanych do dziedziczenia spadkobierców. Konieczne jest wtedy dokładne ustalenie składu spadku i jego wartości, co również leży w zakresie kompetencji kancelarii prawnej.

Podziel się