Artykuł sponsorowany Podział majątku po rozwodzie - najważniejsze kwestie i procedury. Kancelaria Adwokacka Anna Plewa

Podział majątku po rozwodzie - najważniejsze kwestie i procedury. Kancelaria Adwokacka Anna Plewa

Rozwód to trudny emocjonalnie proces, związany z wieloma formalnościami prawnymi. Po rozwodzie przychodzi pora na kolejny, kluczowy krok, jakim jest podział majątku wspólnego małżonków. Warto zatem znać odpowiednie procedury oraz najważniejsze kwestie, aby móc skutecznie i sprawnie przeprowadzić ten proces.

Podstawy prawne dotyczące podziału majątku

Zgodnie z polskim prawem, w trakcie trwania małżeństwa między małżonkami obowiązuje wspólność majątkowa, o ile nie podpisali oni umowy majątkowej małżeńskiej, tzw. intercyzy. Oznacza to, że z mocy prawa z chwilą zawarcia związku małżeńskiego wszelkie później nabywane przez małżonków dobra stanowią ich wspólny majątek. Po rozwodzie następuje likwidacja tej wspólności, co wiąże się z koniecznością podziału majątku dorobkowego. Podstawowe zasady dotyczące podziału majątku dorobkowego po rozwodzie reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy, a w szczególności jego art. 45 oraz art. 46. Zgodnie z tymi zasadami, majątek wspólny dzieli się w naturze po połowie, względnie jeden z małżonków przejmuje majątek spłacając drugiego z nich lub majątek ten może zostać sprzedany licytacyjnie przez komornika. Sąd może orzec o takim lub innym sposobie podziału.

Porozumienie małżonków a decyzja sądu

Najlepszym rozwiązaniem dla małżonków jest osiągnięcie porozumienia w sprawie podziału majątku. W takim przypadku, należy sporządzić umowę, która będzie zawierać szczegółowy opis podziału poszczególnych składników majątku wspólnego. Umowa taka powinna być zawarta przed notariuszem pod rygorem nieważności, jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, a w pozostałych przypadkach co do zasady na piśmie, a jej ważność zależy od spełnienia odpowiednich wymogów formalnych, takich jak podpisy stron oraz ewentualne notarialne poświadczenie.

Wyjątki od zasady równego podziału majątku

Chociaż zasada równego podziału majątku jest normą, istnieją sytuacje, w których sąd może orzec inny sposób podziału. Przykładem takiej sytuacji jest przypadek, gdy jeden z małżonków przyczynił się do znacznego zubożenia majątku wspólnego, np. przez hazard czy nieodpowiednie inwestycje. Innym wyjątkiem jest sytuacja, gdy jeden z małżonków niewspółmiernie więcej przyczynił się do powstania majątku wspólnego, np. przez prowadzenie dochodowej działalności gospodarczej. W takich przypadkach sąd może orzec nierówny podział majątku na korzyść poszkodowanego małżonka.

Majątek osobisty a majątek wspólny

W przypadku wątpliwości co do charakteru poszczególnych składników majątku, można skonsultować się z adwokatem, np. z Kancelarii Adwokackiej Anna Plewa, który pomoże rozwikłać wszelkie niejasności i doradzi optymalne rozwiązania dla obu stron. Warto pamiętać, że nie wszystkie dobra nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa podlegają podziałowi. Majątek osobisty każdego z małżonków, czyli m.in. przedmioty służące wyłącznie do osobistego użytku, darowizny oraz spadki, nie wchodzą w skład majątku wspólnego i nie są dzielone po rozwodzie.

Opracowanie:

Plewa Anna Kancelaria Adwokacka

Nowy Targ , Rynek 11 lok. 2

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas