Materiał Partnera Odpowiednie przygotowanie sukcesem organizacyjnym oraz kluczem do zabezpieczenia każdej imprezy

Odpowiednie przygotowanie sukcesem organizacyjnym oraz kluczem do zabezpieczenia każdej imprezy

Organizacja dużych imprez wymaga nie tylko dużego doświadczenia i wiedzy, ale również kompetencji oraz umiejętności organizacyjnych. Ochrona i zabezpieczenie imprez (zarówno imprez masowych, jak i innych wydarzeń wymagających ochrony) stawia przed organizatorami i firmami ochrony szczególne wymagania. Wynikają one zarówno w przepisów prawnych, jak i szczególnego charakteru imprez i niestandardowych zagrożeń, jakie mogą wystąpić. Bardzo ważny jest odpowiedni dobór i szkolenie pracowników ochrony obsługujących tego rodzaju wydarzenia. Firma ochroniarska która podejmuje się takiego wyzwania musi dysponować  liczną kadrą przeszkolonych pracowników z dużym doświadczeniem przy zabezpieczaniu różnego rodzaju imprez. Pracownicy muszą być  jednolicie umundurowani i oznaczeni oraz posiadać wszelkie niezbędne wyposażenie. Kolejnym,  z ważnych czynników, jak podkreśla Marcin Kowalski- przedstawiciel Agencji Ochrony Protego Security Warszawa, jest oddelegowanie pracowników, którzy odbyli stosowne, wymagane prawem szkolenie z zakresu zabezpieczenia imprez masowych, posiadają odpowiednie predyspozycje i doświadczenie a także co istotne czynnie uczestniczą w zajęciach doszkalających.

Prawidłowa ocena sytuacji

Koncerty, wydarzenia kulturalne, targi, konferencje, mecze – zakres organizowanych obecnie imprez jest niezwykle duży. Podobnie jak w innych rodzajach zadań, także i przy ochronie imprez trzeba brać pod uwagę specyfikę miejsca, spodziewaną liczebność publiczności, potencjalne zagrożenia oraz inne okoliczności mające wpływ na bezpieczeństwo imprezy. Pracownicy zabezpieczający imprezy oraz eventy stosują środki przymusu bezpośredniego, środki łączności radiowej pracującej na wydzielonym paśmie pozwalające na sprawną koordynację działań, sprzęt logistyczny oraz dodatkowe zabezpieczenia (bramki, płotki zaporowe itp.). Prawidłowa ocena sytuacji oraz profesjonalne podejście do zabezpieczenia imprezy eliminuje możliwość wystąpienia podczas imprezy aktów agresji. Wskazana jest również współpraca za służbami publicznymi.

Kolejnym, jednym z najważniejszym czynników, jak podkreśla Marcin Kowalski z Agencji Ochrony Protego Security Warszawa, świadczącej usługi ochrony osób i mienia, jest doświadczenie kadry zarządzającej nadzorującej bezpośrednio zabezpieczenie danego wydarzenia. Odpowiednie  podejście oraz doświadczenie Agentów Ochrony pozwolą na prawidłową ocenę sytuacji oraz szybkiej reakcji, adekwatnej do sytuacji. 

skuteczną neutralizację zagrożeń. Właśnie to wieloletnie doświadczenie  pozwala nam na przygotowanie i kompleksową realizację zadań związanych z świadczeniem usług ochrony osób i mienia w trakcie najbardziej nawet nietypowych zleceń – podsumowuje Marcin Kowalski z Agencji Ochrony Protego Security Warszawa.

Podziel się