Materiał Partnera Ochrona imprez masowych. O czym warto pamiętać?

Ochrona imprez masowych. O czym warto pamiętać?

Z organizacją imprezy masowej wiąże się szereg obowiązków, których niedotrzymanie skutkuje poważnymi sankcjami karnymi. Kluczową kwestią jest spełnienie wymogów i warunków bezpieczeństwa, określonych w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Jak ochronić uczestników imprezy przed potencjalnymi zagrożeniami? O czym powinien pamiętać każdy organizator?

Odpowiedzialność organizatora imprezy w świetle prawa

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504, z późn. zm.) wskazuje organizatora jako osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania. Do jego obowiązków należy zagwarantowanie bezpieczeństwa uczestników wydarzenia, ochrona ładu publicznego, zaopatrzenie w zaplecze medyczne oraz sprawdzenie stanu technicznego obiektów w których odbywa się impreza (m.in. pod względem przeciwpożarowym i sanitarnym).

W jaki sposób organizator dba o bezpieczeństwo uczestników?

Do realizacji postanowień ustawy, organizator wynajmuje służby porządkowe i informacyjne. Ich liczebność jest uzależniona od ilości uczestników imprezy. Na miejscu powinna się też znajdować profesjonalna pomoc medyczna i odpowiednie wsparcie higieniczno-sanitarne. Bardzo ważną kwestię stanowi wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz zapewnienie warunków do zorganizowania łączności między podmiotami zabezpieczającymi imprezę.

Co wolno służbom porządkowym?

Służby zabezpieczające imprezę masową działają w zaplanowany sposób, mając na względzie bezpieczeństwo i porządek publiczny. Koordynowanie prac spoczywa w rękach Project Menedżera, który wyznacza poszczególne zadania. Do uprawnień ochrony należy m.in. legitymowanie uczestników, kontrola bagaży i odzieży oraz ujmowanie i przekazywanie policji osób stwarzających zagrożenie lub dopuszczających się czynów zabronionych.

Ogromną rolę odgrywa prewencja. Z tego względu, niektóre osoby mogą zostać niedopuszczone do uczestnictwa w imprezie. Dotyczy to wszystkich, posiadających zakaz uczestnictwa w imprezach masowych, stawiających się na miejsce zbiórki w stanie upojenia alkoholowego lub pod wpływem środków odurzających, wykazujących agresję, posiadających broń lub inne niebezpieczne narzędzie – objaśnia ekspert Impel Security Polska.

Znaczenie wyboru firmy ochroniarskiej

Wybór agencji ochrony ma niebagatelne znaczenie. Tylko firmy z doświadczeniem, odpowiednimi strukturami i niezbędnym wyposażeniem zapewnią właściwą jakość usług, redukując ryzyko wystąpienia nieszczęść do minimum. Należy pamiętać, że za większość naruszeń bezpieczeństwa odpowiada wyłącznie realizator przedsięwzięcia. To na niego nałożony jest obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy. Wzorowa ochrona imprezy masowej leży zatem w najlepszym interesie organizatora tak pod względem prawnym, jak i materialnym.

Podziel się