Materiał Partnera Kancelaria adwokacka kluczem do skutecznego rozwodu

Kancelaria adwokacka kluczem do skutecznego rozwodu

Statystyki rozwodowe w Polsce wykazują, że aż 32% nowo zawartych małżeństw występuje do sądu o postępowanie rozwodowe. Przypadków ustania pożycia małżeńskiego w naszym kraju jest każdego roku około 60 tysięcy. Pokazuje to jak duży nakład pracy w zakresie prawa cywilnego – prawa rodzinnego i opiekuńczego – wykonują sądy okręgowe, a także kancelarie adwokackie.

Mediator rozwodowy – brak orzeczenia o winie

Największy odsetek rozwodów spowodowany jest nadużywaniem alkoholu, zdradami, niezgodnością charakterów oraz problemami finansowymi. Statystki rozwodowe podają, że około 74% pozwów kończy się orzeczeniem bez określenia winy któregoś z małżonków. Wielokrotnie jest to wynik odpowiednich działań mediacyjnych, które podejmowane są przez kancelarie adwokackie. To właśnie adwokaci pomagają w sporządzeniu pozwu rozwodowego, który wnosi się w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania ostatniego zameldowania współmałżonków. Osoba wnosząca pozew rozwodowy wraz ze swoim adwokatem musi określić, czy jest to:

  • pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie małżonka i zasądzeniem alimentów na dzieci,
  • pozew rozwodowy wraz z wnioskiem o władzy rodzicielskiej oraz wnioskiem o alimenty na rzecz dzieci,
  • pozew rozwodowy z wnioskiem podziału majątku wspólnego (pamiętajmy, że bardzo często sąd nie rozstrzyga podziału majątku podczas postępowania rozwodowego – najlepiej dokonać tego u adwokata na drodze umowy pomiędzy stronami),
  • pozew rozwodowy bez orzekania o winie,
  • pozew rozwodowy z żądaniem alimentów od małżonka,
  • pozew rozwodowy z wniosek o orzeczenie korzystania ze wspólnego mieszkania.

Wybór pozwu bez orzekania o winie pozwala na przeprowadzenie części ustaleń pomiędzy stronami w kancelarii adwokackiej. Pozwoli to uniknąć stresu, kosztów, a także przykrości. Istotą obsługi prawnej kancelarii adwokackich, które zajmują się prawem rodzinnym, jest psychologiczne i empatyczne podejście do sprawy. Doskonale wiedzą o tym specjaliści z Kancelarii Adwokackiej Monika Ochnio-Pawluczuk.

Rozwód z orzeczeniem o winie i wnioskami

Rozwody, które opatrzone są dodatkowymi wnioskami, włączonymi w tok postępowania rozwodowego, są najczęściej bardzo trudne. Oboje z małżonków nastawiają się bowiem na batalię sądową, a adwokaci obu stron przygotowują różne scenariusze działania. Istotne jest to, że rozwód z orzeczeniem o winie wymaga zebrania bardzo szerokiego materiału dowodowego. Mogą to być zeznania świadków, dokumentacja finansowa, dokumentacja medyczna (np. obdukcja w przypadku podejrzenia o przemocy domowej), dokumentacja psychologiczna (stwierdzone choroby podłoża psychogennego). Materiał dowodowy jest najistotniejszym aspektem rozwodów z orzekaniem o winie i z różnego typu wnioskami, dlatego należy podjąć współpracę z adwokatem o szerokim wyspecjalizowaniu. Wiedza z zakresu prawa rodzinnego jest niewystarczająca, ponieważ najcięższe rozwody dotyczą również innych kwestii, np. prawa skarbowego w przypadku prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej, czy prawa karnego w przypadku agresji i przemocy.

Opracowanie:

Kancelaria adwokacka Monika Ochnio-Pawluczuk

Siedlce , ks. bpa Świrskiego 14

Podziel się