Materiał Partnera Jakie usługi oferuje agencja ochrony?

Jakie usługi oferuje agencja ochrony?

Profesjonalne agencje ochrony cieszą się dzisiaj dużą popularnością. Dzieje się tak między innymi dlatego, że oferowany przez nie zakres usług jest dość szeroki, a zapotrzebowanie na nie z roku na rok rośnie. Z agencji ochroniarskiej korzystają zarówno osoby prywatne, jak i różnego rodzaju firmy. Czym zajmuje się agencja ochrony? Spróbujemy to przybliżyć w poniższym artykule.

Ochrona osobista

Celem ochrony osobistej jest zabezpieczenie zdrowia i życia osoby chronionej, a także zapewnienie nietykalności osobistej. Ochrona osobista najczęściej dotyczy osób VIP – polityków, gwiazd czy biznesmenów. Do ochrony osobistej kierowani są niezwykle doświadczeni pracownicy, bardzo często są nimi byli funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, służb specjalnych czy policji. Muszą wykazywać się wysoką kulturą osobistą, sprawnością fizyczną i wieloma istotnymi umiejętnościami, takimi jak, chociażby umiejętność przewidywania zagrożeń i ich neutralizowania. Pracownicy ochrony osobistej są świetnie przeszkoleni z kierowania samochodami czy strzelania. Osoby zatrudnione na tym stanowisku nieustannie szkolą się i podnoszą swoje kwalifikacje, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort chronionym przez siebie osobom.  Ochrona osobista może mieć charakter stały, bądź doraźny. Pierwsza z nich to całodobowa, nieustanna ochrona osób. Natomiast doraźna polega na objęciu ochroną osób w pojedynczych sytuacjach (np. przy dokonywaniu istotnych, wartościowych transakcji) czy wynajęciu ochroniarza wraz z samochodem. Bardzo często osoby korzystające z ochrony osobistej rozszerzają usługę nie tylko na ochronę swojej osoby, ale również rodziny i mienia.

Ochrona mienia i rezydencji

Działalność firm ochraniarskich obejmuje także ochronę mienia – zarówno prywatnego, jak i różnego rodzaju obiektów. Pracownicy delegowani do ochrony mienia mają za zadanie między innymi zapobiegać przestępstwom i szkodom. Jednym z zadań z tego zakresu może być również pilnowanie obiektu, czyli niedopuszczenie do wtargnięcia na jego teren osób niepowołanych. Zlecenie ochrony konkretnego mienia musi być poprzedzone wykonaniem szczegółowego planu ochrony i oceną zagrożeń, jakie mogą na danym obiekcie wystąpić. Inaczej zakres ochrony będzie wyglądał na przykład w przypadku stadionu piłkarskiego, a inaczej w banku czy obiekcie państwowym, np. w kancelarii znanego polityka. Agenci delegowani do ochrony mienia mają wsparcie w patrolach interwencyjnych, które przychodzą z pomocą w momencie poważnego zagrożenia. Każdy z agentów posiada stosowane umundurowanie, środki łączności oraz środki tzw. przymusu bezpośredniego. Jest to podstawowa usługa w wielu dobrych agencjach ochrony, takich jak, chociażby Gabor-Security w Gdańsku.

Patrole i konwoje

Poza ochroną osobistą i mienia, dobre agencje ochrony świadczą również dodatkowe usługi, takie jak, chociażby patrolowanie i konwojowanie. Patrol interwencyjny jest bardzo istotnym elementem opisanych powyżej usług ochroniarskich. Zadaniem pracowników patrolu jest, chociażby odpieranie zamachów czy podejmowanie działań ratowniczych. Patrole interwencyjne działają jednak nie tylko w momencie zagrożenia – ich działaniem jest również prewencja, czyli regularne patrolowanie danych obiektów, asystowanie przy ich zamykaniu i otwieraniu czy też kontrola pracowników świadczących stacjonarną ochronę fizyczną. Usługa konwojowania z kolei kierowana jest do firm i osób, które potrzebują bezpiecznego transportu dużych ilości pieniędzy czy wrażliwych dokumentów narażonych na kradzież. Konwojowanie odbywa się w odpowiednim pojeździe i pod nadzorem doświadczonych pracowników ochrony, uzbrojonych w odpowiednie środki: broń, pakiet pierwszej pomocy, kuloodporne kamizelki i środki łączności.

 

Podziel się