Artykuł sponsorowany Jakie informacje powinien zawierać akt notarialny, aby był ważny w świetle polskiego prawa? - oferta Kancelarii Notarialnej Bartłomieja Ciechowskiego

Jakie informacje powinien zawierać akt notarialny, aby był ważny w świetle polskiego prawa? - oferta Kancelarii Notarialnej Bartłomieja Ciechowskiego

Akt notarialny jest najważniejszym polskim dokumentem, który potwierdza wykonanie różnego rodzaju czynności prawnej, związanej z własnością materialną i niematerialną. W przypadku niesporządzenia dokumentu wszystkie czynności są unieważnione, o czym zawsze należy pamiętać. Kto sporządza akt notarialny, w jakich sytuacjach i które informacje powinien zawierać? Odpowie Kancelaria Notarialna Bartłomiej Ciechowski.

Kto sporządza akty notarialne?

Spisaniem aktu notarialnego zajmuje się odpowiednio do tego wykwalifikowana osoba – notariusz. Zostać nim może osoba, która ukończyła studia prawnicze i zdecydowała się na  zdobycie uprawnień notarialnych. By je uzyskać, osoba powinna:

 • być obywatelem Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA,

 • odbyć trzyipółletnią aplikację i asesurę notarialną,

 • przygotować co najmniej 70 projektów aktów notarialnych,

 • zostać objęta patronatem aplikanta notarialnego przez pełnoprawnego notariusza,

Ostatnim etapem na drodze do zastania notariuszem jest zdanie praktycznego egzaminu, który składa się z trzech części. Po przejściu tak trudnej drogi uzyskuje się pełnię praw do świadczenia usług notarialnych. W przypadku Lublina, szczególnie polecaną kancelaria jest Kancelaria Notarialna Bartłomiej Ciechowski.

Co musi zawierać akt notarialny?

Na notariuszach spoczywa duża odpowiedzialność, a prawidłowo sporządzony akt notarialny, musi zawierać takie elementy, jak:

 • dokładana data sporządzania aktu, a niekiedy nawet godzina,

 • miejsce, w którym akt jest spisywany,

 • imię, nazwisko oraz siedzibę notariusza, który sporządza akt,

 • imiona, nazwiska, imiona rodziców oraz miejsce zamieszkania osób biorących udział w akcie notarialnym,

 • oświadczenia stron,

 • ewentualne dokumenty, które odgrywały istotną rolę w tworzeniu aktu,

 • potwierdzenie, że akt został spisany, a następnie odczytany,

 • podpis wszystkich stron biorących udział w akcie oraz świadków,

 • podpis notariusza.

Treść aktu powinna być zrozumiała dla wszystkich osób, które biorą w nim udział. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z aktem notarialnym notariusz jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi i wyjaśnienia ich.

Kiedy wymagane jest sporządzenie aktu notarialnego?

Akt notarialny sporządza się w przypadku wielu czynności prawnych. Najczęściej są to zmiany w obrębie przekazania lub sprzedaży nieruchomości oraz w sprawach spadkowych. Na podstawie aktu notarialnego można również zrzec się dziedziczenia przez przyszłego spadkobiercę ustawowego lub nabyć nieruchomość na drodze zasiedzenia. Aktu notarialnego wymaga również umowa spółki komandytowej, komandytowo-aukcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz aukcyjnej.

Oferta Kancelarii Notarialnej Bartłomieja Ciechowskiego

Kancelaria Notarialna Bartłomieja Ciechowskiego od 2017 roku świadczy pełen zakres usług notarialnych. Oferta obejmuje między innymi opłaty notarialne, poświadczenia, rozdzielność majątkową, spadki, darowizny, testamenty, dziedziczenia, przeniesienie własności, podziały majątkowe, sporządzanie odpisów dokumentów, umowy przedwstępne oraz depozyt. Dodatkowo zajmuje się obsługą spółek, umowami o dożywociu oraz służebnością drogi. Współpracuje zarówno z klientami indywidualnymi, jak i korporacyjnymi, oferując doświadczenie notariuszy z biura.

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas