Materiał Partnera Jakie dokumenty należy tłumaczyć przy imporcie samochodu?

Jakie dokumenty należy tłumaczyć przy imporcie samochodu?

Zakup używanych pojazdów za granicą to coraz częstsza praktyka. Taka inwestycja bowiem może przynieść spore oszczędności, a przy okazji nabywca zyskuje auto o bardzo dobrych parametrach. Według polskiego prawa każdy samochód wymaga zarejestrowania, a to wiąże się z koniecznością dostarczenia odpowiednich dokumentów. Te muszą zostać jednak wcześniej przetłumaczone na język polski.

Dokumenty do rejestracji zagranicznego auta

Jak zostało już wspomniane, rejestracja odbywa się na podstawie kompletu dokumentacji. Brak jakiegokolwiek pisma może rodzić problemy z pomyślnym przebiegiem tego procesu. Lepiej być więc zawczasu przygotowanym, aby przede wszystkim zaoszczędzić sobie nerwów oraz czasu. Do obowiązkowych dokumentów zalicza się:

  • kartę pojazdu;
  • tablice rejestracyjne;
  • potwierdzenie płatności akcyzy – ewentualnie informacja o braku konieczności jej uiszczenia;
  • dowód rejestracyjny;
  • dowód własności w postaci faktury, rachunku bądź umowy kupna-sprzedaży;
  • zaświadczenie przejścia badań technicznych auta;
  • dokument odprawy celnej przywozowej, jeśli pojazd jest spoza Unii Europejskiej.

Wszystkie wymienione pisma wystawiane są najczęściej w języku kraju, z którego samochód zostaje sprowadzony, rzadziej w wariancie dwujęzycznym. W Wydziale Komunikacji natomiast należy przedstawić je w oryginale oraz w wersji przetłumaczonej na polski. W tym celu niezbędne jest zgłoszenie się do tłumacza przysięgłego, który dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, aby wykonywać translacje urzędowe. Tylko w takim przypadku zachowują one swoją ważność i mogą zostać uznane przy rejestracji auta.

Brak konieczności przekładu dokumentów

Mimo że wcześniej zostało zaznaczone, że wymienione pisma muszą zostać przetłumaczone na polski, to istnieje pewien wyjątek. Można bowiem natrafić na informację, że dla aut sprowadzanych z państw członkowskich UE, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także Konfederacji Szwajcarskiej nie ma konieczności translacji dowodu rejestracyjnego. Jest to po części prawda, jednak dotyczy wyłącznie pewnego zakresu zawartych w nim danych. Dokładnie chodzi o cyfry i znaki składające się na numer VIN, numer rejestracyjny, parametry techniczne – na przykład pojemność silnika. Wszystkie pozostałe adnotacje oraz zapisy muszą zostać przełożone, czym zajmie się dla nas na przykład tłumacz przysięgły z biura tłumaczeń Tłumaczenia Express w Zabrzu. Najogólniej rzecz ujmując, translacji podlegają wszystkie rubryki dowodu rejestracyjnego, które nie są oznaczone kodami zharmonizowanymi. W przypadku pojazdów importowanych spoza Unii Europejskiej nadal pozostaje obowiązek przekładu na język polski całego dokumentu.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas