Artykuł sponsorowany Tłumaczenia ustne, jako istotny aspekt pracy tłumacza

Tłumaczenia ustne, jako istotny aspekt pracy tłumacza

Praca tłumacza to niezwykle obszerna dziedzina, w której wydzielić można dwa podstawowe nurty, odmienne ze względu na formę przekazu, obejmujące tłumaczenia pisemne oraz tłumaczenia ustne. I choć wydawać by się mogło, że to przekłady pisane wiodą prym w szeroko pojętych zadaniach osób zawodowo zajmujących się tłumaczeniami, to jednak nie mniej ważne, a niekiedy jedyne możliwe rozwiązanie stanowią tłumaczenia ustne.

Tłumaczenia ustne i jego oblicza

Asysta językowa profesjonalnego tłumacza ustnego, takiego jak Magdalena Tokarska tłumacz przysięgły jęz. francuskiego, to sytuacja, która we współczesnym świecie spotykana jest przy różnego rodzaju okazjach, zarówno prywatnych, jak i biznesowych, bądź też urzędowych. W przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych zadaniem tłumacza ustnego jest umożliwienie i ułatwienie danej komunikacji w czasie rzeczywistym, pomiędzy dwiema stronami władającymi odmiennymi językami. Profesjonalny tłumacz musi więc wykazać się nie tylko odpowiednią wiedzą branżową, ale również i sporym refleksem. Niezbędna jest w tym przypadku niemała wiedza dotycząca kultury kraju języka źródłowego i docelowego oraz biegła znajomość obu języków, tak by możliwe było tłumaczenie w obydwu kierunkach. Warto przy tym pamiętać, że w przypadku przekładów ustnych można wyróżnić kilka odmiennych rodzajów tłumaczeń. Zaliczyć do nich należy:

  • tłumaczenia konsekutywne, nazywane również następczymi - kiedy to tłumacz rozpoczyna przekład dopiero, gdy prelegent skończy konkretny fragment swojej wypowiedzi. Niezwykle istotne jest, że wykonując tego typu zadanie tłumacz musi zapamiętać jak najwięcej z przekazanych informacji – w przeciwnym razie przekład będzie niepełny. Narzędziami wspomagającymi jego pracę są zazwyczaj jedynie kartka i długopis, które umożliwiają posiłkowanie się spisanymi odręcznie notatkami,
  • tłumaczenia symultaniczne – dość obciążające oraz wymagające od osób dokonujących przekładu sporych umiejętności i refleksu. Wynika to z faktu, że proces tego typu tłumaczenia przebiega równocześnie z wypowiadanymi przez prelegentów kwestiami, tzn. mówca i tłumacz przekazują swoje kwestie niemal w tym samym momencie. Aby uniknąć błędów wynikających ze zmęczenia, a co za tym idzie zapewnić najwyższy poziom jakości przekazu, do tłumaczenia symultanicznego zwykle angażuje się dwoje tłumaczy, którzy wykonują swoje zadanie w specjalnych, dźwiękoszczelnych kabinach,
  • tłumaczenie szeptane, tzw. „szeptanka” – stanowi odmianę przekładu symultanicznego, przy czym stosuje się je gdy tylko kilka osób na całą grupę nie mówi językiem mówcy. W takim przypadku tłumacz przekłada wybranym osobom wypowiedzi mówcy na bieżąco, szeptem,
  • tłumaczenie aVista – gdzie tłumacz zobowiązany jest do przekładu tekstu na mowę (np. odczytanie aktu notarialnego). Bardzo często treść, którą specjalista od tłumaczeń przekłada, nie jest mu wcześniej znana,
  • tłumaczenia liaison – stanowiące odmianę przekładów konsekutywnych, przy czym zazwyczaj w tym przypadku treści wypowiadane są zdanie po zdaniu z przerwą na tłumaczenie. Tego typu przekład wykorzystywany jest bardzo często w sytuacjach oficjalnych w dyplomacji najwyższego szczebla.

Tłumaczenia ustne urzędowe czy zwykłe

Podobnie jak w przypadku przekładów pisemnych, tak i przy tłumaczeniach ustnych mamy do czynienia z tłumaczeniami zwykłymi i przysięgłymi. Przekłady ustne zwykłe, czyli takie które nie pociągają za sobą skutków prawnych, wykorzystywane są przy wielu okazjach o zróżnicowanym charakterze, jak choćby przy spotkaniach biznesowych, konferencjach, szkoleniach, a także w szeroko pojętej polityce i dyplomacji. Nieco inaczej ma się sprawa w przypadku przekładów ustnych przysięgłych, kiedy to tłumaczona jest komunikacja ustna o charakterze urzędowym. Przykładem sytuacji gdy niezbędne jest skorzystanie z tego typu usług może być zarówno zawarcie związku małżeńskiego z obcokrajowcem (nie mówiącym po polsku) w urzędzie stanu cywilnego, jak i odczytywanie aktu notarialnego, jeśli np. jeden ze współwłaścicieli nieruchomości nie mówi w naszym ojczystym języku, a także gdy mamy do czynienia z przesłuchaniami oraz zeznaniami obcokrajowców w sądzie.

Praca tłumacza to fach wymagający odpowiednich predyspozycji oraz nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji. Nie da się jednak ukryć, że bez względu na to czy naszą specjalnością będzie tłumaczenie z języka francuskiego, angielskiego, niemieckiego lub innego, to zawód ten niewątpliwie otworzy przed nami szereg różnorodnych możliwości rozwoju kariery zawodowej oraz da wiele satysfakcji.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas