Materiał Partnera Elementy ochrony fizycznej obiektów

Elementy ochrony fizycznej obiektów

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę przykłada się do kwestii bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Chodzi nie tylko o ograniczenie przestępczości w miejscach na nią najbardziej narażonych, ale również przeciwdziałanie sytuacjom w inny sposób zagrażającym obiektom oraz osobom w nich przebywającym. Jednym z najważniejszych elementów systemu ochrony jest ochrona fizyczna.

Ochrona fizyczna – co to takiego?

Ochroną fizyczną nazywamy wszelkie środki stosowane bezpośrednio w obiekcie oraz na przylegającym do niego terenie (np. w centrach handlowych lub dworcach i znajdujących się obok nich parkingach) w celu zwiększenie ich bezpieczeństwa. Najważniejszym elementem ochrony fizycznej jest stała lub doraźna obecność pracowników ochrony na terenie obiektu. Każda z osób pełniąca służbę w ochronie obiektu powinna być odpowiednio wykwalifikowana oraz wyposażona, m.in. w stosowne mundury oraz urządzenia telekomunikacyjne. Warto wiedzieć, że nie wszyscy pracownicy ochrony posiadają równe kwalifikacje oraz kompetencje. Kluczowa jest kwestia posiadania licencji ochroniarskiej przez danego pracownika – dokument ten wydawany jest przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Licencjonowany pracownik ochrony może m.in. wylegitymować osobę podejrzaną o stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia (pod warunkiem, że sam wcześniej wylegitymuje się, okazując swoją licencję) oraz w razie konieczności użyć środków przymusu bezpośredniego. Uprawnienia nielicencjonowanego pracownika ochrony ograniczają się m.in. do sprawdzania uprawnień danej osoby do przebywania na terenie chronionego obiektu oraz zatrzymania osoby dopuszczającej się przestępstwa na terenie chronionym do czasu przybycia służb porządkowych. Przyjęty system ochrony fizycznej jest w dużej mierze uzależniony od charakteru chronionego obiektu. Duże zakłady przemysłowe, lotniska czy placówki o istotnym strategicznym znaczeniu mogą być chronione między innymi przez Specjalistycznej Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) oraz własne zastępy straży pożarnej.

Pozostałe elementy ochrony fizycznej

W zależności od charakteru chronionego obiektu lub terenu stosowane są również inne rozwiązania, mające wspierać działania pracowników ochrony. Są to między innymi:

  • System telewizji przemysłowej, tzw. monitoring
  • Systemy alarmowe
  • Systemy kontroli dostępu

Profesjonalne usługi z zakresu fizycznej ochrony obiektów znajdziemy w ofercie firmy Roka ze Szczecina.

Podziel się