Artykuł sponsorowany Czym się różni umowa deweloperska od umowy przedwstępnej?

Czym się różni umowa deweloperska od umowy przedwstępnej?

Zakup mieszkania to dość skomplikowany proces, który wymaga od nas szczegółowego przeanalizowania sytuacji finansowej, a także prognozowania przyszłości zawodowej. Jeśli planujemy zaciągnięcie zobowiązania kredytowego, wymagany jest wkład własny, którego zebranie może być czasochłonne. Kupując mieszkanie od dewelopera, należy zarezerwować lokal. Czym różni się umowa deweloperska od umowy przedwstępnej?

Co to jest umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna zobowiązuje strony do zawarcia oznaczonej umowy ostatecznej przyrzeczonej. W związku z tym musi określić najważniejsze postanowienia, które znajdą się w kolejnej umowie, przenoszącej prawo własności na nabywcę. W jej przypadku nie jest konieczna forma aktu notarialnego, jednak reżim prawny różni się od wybranej formy. Jeżeli kupujący zawrze umowę w zwykłej formie pisemnej, przysługują mu wyłącznie roszczenia odszkodowawcze, natomiast jeśli zawrze umowę w formie aktu notarialnego, może zażądać zawarcia umowy przyrzeczonej.

Czym się charakteryzuje umowa deweloperska?

Umowa deweloperska jest podpisywana w sytuacji, gdy lokal nie został jeszcze dopuszczony do użytkowania przez organy nadzoru budowlanego. Często się zdarza, że ten dokument jest sygnowany, zanim mieszkania zostaną wybudowane. Na jej podstawie kupujący zostaje zobowiązany do zapłacenia należności, natomiast deweloper do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę prawa własności.

Różnica między umową deweloperską a przedwstępną dotyczy m.in. zapłaty za lokal mieszkalny. W umowie przedwstępnej zazwyczaj część ceny uiszczamy w formie zadatku lub zaliczki, zaś pozostałą część dopiero wraz z podpisaniem umowy przyrzeczonej. Z kolei zapłaty w umowie deweloperskiej są regulowane etapami – jeszcze przed odbiorem mieszkania. Dotyczy ona praw i obowiązków związanych z procesem inwestycyjnym.

Zanim podpiszemy dokument, warto zasięgnąć pomocy u specjalisty – kancelaria prawna Zofia Krakowian-Witkowska i Wsp.Sp.K. oferuje kompleksowe wsparcie obejmujące m.in. sprawdzenie umowy pod kątem ewentualnych klauzul niedozwolonych. Analiza umów pozwoli wykluczyć takie zapisy, które w przyszłości mogłyby wywołać niekorzystne zobowiązania dla kupujących lokal.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas