Materiał Partnera Czym jest pełna księgowość i kto musi ją prowadzić?

Czym jest pełna księgowość i kto musi ją prowadzić?

Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą, mają obowiązek rozliczania się z uzyskanych przychodów. W zależności od rozmaitych czynników, np. od wielkości przychodów lub charakteru firmy, przedsiębiorcy mogą zdecydować się na księgowość uproszczoną lub mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Na czym polega pełna księgowość i kto jest zobligowany do rozliczania się na jej zasadach?

Pełna księgowość – na czym polega?

Pełna księgowość to najbardziej rozbudowana i skomplikowana forma rozliczania się z przychodów. Jeśli mamy obowiązek rozliczania się na jej zasadach lub zdecydowaliśmy się na taką formę, wówczas musimy we właściwy sposób ewidencjonować wszystkie zdarzenia gospodarcze, jakie mają miejsce w obrębie przedsiębiorstwa. Pełna księgowość to forma kierowana przede wszystkim dla dużych przedsiębiorstw, które mają największe dochody i obracają wysokimi kwotami. W ich przypadku szczegółowe ewidencjonowanie każdego znaczenia ma na celu zapobieganie przeprowadzania nielegalnych operacji finansowych. Celem tej formy rozliczania się z dochodów jest gwarancja przejrzystego obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Księgi rachunkowe muszą być prowadzone w taki sposób, by państwowe organy zajmujące się opieką praworządności firm, a także udziałowcy i inwestorzy mieli jasno przedstawioną sytuację danej firmy.

W przypadku pełnej księgowości przedsiębiorca ma obowiązek ewidencjonowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych. Księgi handlowe złożone są z dziennika, księgi głównej, ksiąg pomocniczych, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych, a także z inwentarza, czyli wykazu składników aktywów i pasywów. Jeśli nie wiemy, jak samodzielnie poradzić sobie z ich prowadzeniem, zawsze możemy skorzystać z usług oferowanych przez biura rachunkowe, w tym przez Podatnik Biuro rachunkowe Wiesława Cichoń z Czeladzi w województwie śląskim. Poza tym zadaniem przedsiębiorcy jest przygotowywanie sprawozdań finansowych, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji wprowadzającej do sprawozdania i dodatkowych objaśnień, aczkolwiek i w tym przypadku możemy liczyć na pomoc księgowych.

Kto ma obowiązek rozliczania się na zasadach pełnej księgowości?

Prowadzenie pełnej księgowości to obowiązek przedsiębiorstw, które przekroczyły określony limit kwotowy. Poza tym pełną księgowość może obligować charakter prowadzonej działalności i posiadanie siedziby firmy na terenie Polski. Obowiązek rozliczania się na zasadach pełnej księgowości dotyczy spółek handlowych, jednostek funkcjonujących na zasadach prawa bankowego, jednostek działających w oparciu o przepisy o obrocie papierami wartościowych, przepisy o funduszach inwestycyjnych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, działalności reasekuracyjnej i ubezpieczeniowej, a także na zasadach przepisów o organizacji funduszy emerytalnych. W wymienionych przypadkach nie ma znaczenia wielkość przychodów przedsiębiorstwa. Ponadto do prowadzenia ksiąg handlowych zobligowane są samorządy, jednostki i zakłady budżetowe, jednostki funkcjonujące dzięki dotacjom i subwencjom oraz osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa zagranicznych firm.

Opracowanie:

Podziel się