Materiał Partnera Czym dokładnie zajmuje się biuro projektów ochrony środowiska?

Czym dokładnie zajmuje się biuro projektów ochrony środowiska?

 Kompleksowe usługi z zakresu ochrony środowiska to niezwykle istotna kwestia dla większości przedsiębiorców. Szczególnie dbać o ten element działalności muszą spore zakłady przemysłowe, które swoim funkcjonowaniem mogą mieć znaczący wpływ na otaczające je środowisko. Sporym wsparciem są działania prowadzone przez specjalistyczne biura projektów ochrony środowiska – czym dokładnie się zajmują?

Niezbędne pozwolenie

Dla wielu działań zakładu przemysłowego niezbędne jest uzyskanie stosownego pozwolenia. Jego uzyskanie może być dla przedsiębiorcy problematyczne i nierzadko wymaga przedłożenia stosownej dokumentacji oraz sporządzonych poprawnie wniosków. W tym celu warto skonsultować się z biurem projektów ochrony środowiska, które będzie w stanie przygotować dla klienta specjalistyczne raporty oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji. Dotyczyć to może m.in. biogazowni czy elektrowni wiatrowych.

Dokumentacja tego typu nierzadko jest również niezwykle istotnym elementem dla inwestycji przemysłowych i drogowych, dlatego należy zadbać o to, by była przygotowana w sposób profesjonalny. Pomoże w tym biuro Sajmor, które w ramach świadczonych usług może również zająć się wykonaniem ekspertyz dotyczących oddziaływań, a także racjonalizacji poszczególnych procesów technologicznych mających wpływ na środowisko. W połączeniu z raportami stanowią one kompletną dokumentację umożliwiającą uzyskanie informacji na temat znaczenia, jakie będzie miała konkretna inwestycja w zakresie zanieczyszczenia środowiska.

Wniosek odpowiednio skonstruowany

Przeprowadzenie poszczególnych działań przez np. zakład przemysłowy może wiązać się z koniecznością uzyskania wspomnianego już pozwolenia. W celu jego uzyskania po przeprowadzeniu niezbędnych ekspertyz i przygotowaniu raportu konieczne jest poprawne skonstruowanie wniosku. Najczęściej przez biuro projektów ochrony środowiska przygotowywane są tzw. wnioski emisyjne, czyli dotyczące uzyskiwania pozwoleń na emisję poszczególnych gazów i pyłów przez odpowiednie układy zainstalowane w zakładzie. Pozwolenia takie dotyczyć mogą np. przedostawania się takich substancji do powietrza, ale nie  tylko.

Często bowiem konieczne jest również uzyskanie zgody na odprowadzanie ścieków. Pozwolenie w tym zakresie także wymaga sporządzenia właściwego wniosku, czym zajmie się biuro projektów ochrony środowiska. Specjaliści z tej branży pomogą przedsiębiorcy w wykonaniu projektów technicznych, a wszelkie elementy zarządzania środowiskowego będą dzięki nim zgodne z normą ISO 14001. Profesjonalne biuro projektów ochrony środowiska zadba o realizację operatów wodnoprawnych. Zakres usług jest zatem szeroki i pozwala na działanie poszczególnych przedsiębiorstw w sposób zgodny z przepisami i ograniczający zanieczyszczenie środowiska.

Podziel się