Materiał Partnera Co to jest taksa notarialna?

Co to jest taksa notarialna?

Za wykonywanie określonych czynności notariusz pobiera od klienta właściwą dla nich opłatę. Nazywa się ją taksą notarialną. Jej maksymalna wysokość jest ustalona z góry, jednak przed wizytą w kancelarii warto ustalić, ile dokładnie będzie wynosiła taka opłata. Jej wysokość i warunki można negocjować, ponieważ przepisy określają jedynie maksymalną kwotę, jaką notariusz może zażądać za swoje usługi.

Czym dokładnie jest taksa notarialna?

Taksą notarialną określa się wynagrodzenie, jakie notariusz otrzymuje za świadczenie swoich usług. Obejmują one zarówno przygotowanie, jak i wykonanie określonych czynności. Wysokość opłaty można ustalić z notariuszem, lecz nie powinna ona przekraczać kwoty ściśle określonej przepisami. Każdy przypadek jest inny, jednak w przypadku ustalania wysokości taksy, należy kierować się pewnymi zasadami. Wysokość wynagrodzenia notariusza zależy zatem od maksymalnej wysokości taksy notarialnej określonej w przepisach oraz od rodzaju świadczonej usługi. Można zatem wynegocjować korzystną dla siebie cenę. Na jej obniżenie wpływ mają takie czynniki jak:

 • czas pracy notariusza nad daną sprawą,
 • ilość przygotowanych przez niego dokumentów,
 • poziom skomplikowania sprawy,
 • rodzaj czynności.

Maksymalna wysokość taksy notarialnej została zawarta w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

- Do wynagrodzenia notariusz dolicza podatek VAT w wysokości 23%. Dlatego też, korzystając z jego usług, należy ustalić, czy podana kwota końcowa zawiera podatek, czy nie

– doradza notariusz Łukasz Chwiałkowski.

Podstawa określenia maksymalnej stawki taksy notarialnej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, wysokość taksy notarialnej zależy od zakresu wykonywanych przez notariusza czynności. Podstawą do określenia maksymalnej stawki są zatem:

 • najwyższa wartość zamienianego przedmiotu w umowach zamiany,
 • ogólna wartość majątku podlegającego działowi,
 • wartość rzeczy lub praw przy umowach o rentę, o zbycie nieruchomości, o prawo użytkowania wieczystego, o prawo do lokalu,
 • cena uzyskana w wyniku licytacji i przetargu,
 • wartość wylosowanych nagród,
 • wartość świadczeń przy umowie dzierżawy,
 • wartość przedmiotu przy ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego.

Notariusz może dokonać określonych czynności w kancelarii lub w wyjątkowych przypadkach poza jej siedzibą. W takim przypadku może nastąpić zwiększenie wynagrodzenia za świadczenie usług. W porze dziennej może ono zostaw powiększone o 50 zł, zaś w porze nocnej i w dni wolne od pracy – 100 zł.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas