Materiał Partnera Charakterystyka dobrej firmy ochroniarskiej

Charakterystyka dobrej firmy ochroniarskiej

Aby otworzyć własną firmę ochroniarską, wymagana jest koncesja na prowadzenie takiej działalności. Trzeba zatem zadbać o formalności i spełnić szereg warunków, jakich wymaga polski rynek. Czym powinna charakteryzować się dobra firma ochroniarska i skąd mieć pewność, że zwracamy się z prośbą o ochronę do odpowiedniego przedsiębiorcy? Przygotowaliśmy krótki poradnik na ten temat, który opowiada o powstawaniu i funkcjonowaniu firm ochroniarskich.

Charakterystyka firmy ochroniarskiej

Firmy ochroniarskie w Polsce zajmują się bezpośrednią ochroną osób fizycznych i mienia. Ochrona może mieć formę stałą lub doraźną, w zależności od potrzeb. Firmy tego typu kojarzymy zwykle z ochroną osób publicznych, na przykład polityków, z ochroną wielkopowierzchniowych sklepów i ochroną domów jednorodzinnych, w których montowane są alarmy, na które reaguje firma. Tymczasem do zadań firmy ochroniarskiej mogą należeć także inne czynności. Może to być dozór sygnałów, które są gromadzone i przetwarzane w elektronicznych urządzeniach - na przykład zdalny monitoring. Kolejnym zadaniem jest konwojowanie pieniędzy i wartościowych przedmiotów, a także przedmiotów niebezpiecznych. Firma ochroniarska może zajmować się zabezpieczeniami technicznymi oraz montażem systemów alarmowych, ich konserwacją i instalacją urządzeń mechanicznego zabezpieczenia. Nie każda firma ma w swojej ofercie wszystkie wymienione zadania, ale czy to źle? - Otóż nie, bo jak mówi polskie powiedzenie, jak coś jest do wszystkiego, to zwykle jest do niczego. Tylko potężne firmy ochroniarskie mogą pozwolić sobie na zaoferowanie potencjalnym klientom wszystkie możliwe formy ochrony.

Polskie prawo a ochrona

Jak wspomnieliśmy na wstępnie, by założyć własną firmę ochroniarską, najpierw należy uzyskać koncesję. Określa ona zakres i formę prowadzonej usługi. 

Jest tylko jeden wyjątek - dowiadujemy się w firmie Ochrona Got z Warszawy. Jeżeli przedsiębiorca ma zamiar oferować wyłącznie zabezpieczenie techniczne, nie musi posiadać koncesji. Tego typu firma nie może działać na płaszczyznach, które mają styczność z interesem gospodarczym państwa i bezpieczeństwem publicznym. Taka firma nie może działać w obiektach, które są związane bezpośrednio z obronnością kraju. Koncesję na prowadzenie profesjonalnej firmy ochroniarskiej może pozyskać tylko osoba, która widnieje na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego. Co ciekawe, koncesja wydawana jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych, nie lokalny organ gospodarczy. Za dobrą firmę ochroniarską możemy zatem uznać taką, która posiada właściwą koncesję i która ma w swojej branży doświadczenie. Nie warto powierzać ochrony własnego mienia przypadkowym pracownikom, którzy nie są kwalifikowanymi pracownikami ochrony. Zatrudniając kwalifikowanego pracownika, mamy pewność, że nie był on wcześniej skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, ma nienaganną opinię u powiatowego komendanta policji oraz ma przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu. 

Podziel się