Materiał Partnera Ochrona imprez masowych – warto zaufać doświadczonej firmie.

Ochrona imprez masowych – warto zaufać doświadczonej firmie.

Imprezy masowe są częstym wydarzeniem ulic, placów, stadionów i hal. Ze względów bezpieczeństwa wymagają ochrony przez doświadczoną, licencjonowaną firmę ochroniarską. Nawet jeżeli wielkość spotkania nie stawia przed organizatorem formalnego wymogu, warto rozważyć wynajęcie ochrony ze względu na porządek i bezpieczeństwo i właściwy przebieg uroczystości.

Organizujesz imprezę plenerową? Profesjonalna ochrona to twój obowiązek

Impreza masowa zdefiniowana jest w prawie jako spotkanie grupy osób w celach artystycznych, sportowych, wizualnych czy muzycznych. Minimalna ilość osób formalnej imprezy masowej w plenerze lub na stadionie to tysiąc osób. W budynkach liczba ta wynosi pięćset. Wówczas organizatorzy zobligowani są do zapewnienia właściwego zabezpieczenia uczestnikom imprezy.

Podstawowym zadaniem ochroniarzy podczas takich wydarzeń jest zapewnienie ładu i porządku. Pilnują oni dostępu przed osobami nieuprawnionymi, zapewniają dostęp do punktów pomocy czy nie pozwalają się zbytnio zbliżyć do sceny czy boiska. Pełnią swego rodzaju drogowskaz dla zachowań i potrzeb ludzi. W przypadku problemów, zapobiegają wystąpieniu zjawiska masowej paniki i dbają o właściwą drogę ewakuacji.

Prawa i obowiązki pracowników ochrony podczas imprez masowych

Zabezpieczenie polega również na zapobieganiu oraz reagowaniu na akty przemocy i agresji, które często są elementem imprez masowych. Do zadań ochroniarzy należeć będzie:

  • przeszukiwanie osób pod kątem narzędzi niebezpiecznych, alkoholi i narkotyków
  • eliminacja agresywnych osób i z zakazem wstępu
  • powstrzymanie bójek.

Profesjonalny pracownik ochrony ma prawo do:

  • legitymowanie osób
  • przeglądania ich bagaży
  • odmowy wstępu dla wybranych uczestników
  • przekazania osób policji.

Do zadań ochrony należy też wzywanie odpowiednich służb ratunkowych czy policji. Osoby o szczególnym znaczeniu mogą dostać ochronę osobistą w formie jawnej i utajonej.

Celem sprawnej realizacji swoich zadań, ochrona ma prawo bezwzględnego:

  • Wydawania poleceń osobom zakłócającym porządek lub regulamin
  • Użycia siły fizycznej.

Agresywni uczestnicy imprezy, niepoddający się poleceniom, mogą spodziewać się użycia chwytów obezwładniających, gazu łzawiącego i zakucia w kajdanki celem przekazania policji. Mogą też zostać obciążeni znacznym mandatem za niesubordynację.

Niedopełnienie obowiązków ochrony imprezy pod kątem bezpieczeństwa i porządku publicznego może być przyczyną tragedii zdrowia i życia ludzkiego oraz zamieszek powodujących straty materialne. Firma ochroniarska oprócz licencji musi legitymować się sporym doświadczeniem w tym zakresie, odpowiednią wielkością kadry, kompetentnym zapleczem zarządzającym w firmie. Warto również ze względu na odpowiedzialność moralną i ryzyko wystąpienia problemów, zapewnić ochronę również podczas mniejszych imprez.

Podziel się