Materiał Partnera
Jakie wyróżniamy rodzaje transportu ciężkiego? Charakterystyka

Jakie wyróżniamy rodzaje transportu ciężkiego? Charakterystyka

Z samochodami ciężarowymi zetknął się chyba każdy z nas. Są one stałym elementem polskich i międzynarodowych dróg. Transportują duże ilości towaru, załadunki o dużej wadze czy wymagające przestrzegania norm bezpieczeństwa. Zakres ich wykorzystania jest bardzo szeroki. Mało kto jednak zna klasyfikację transportu ciężarowego – ten artykuł ma na celu to zmienić.

Transport lądowy

Podstawowy podział transportu dotyczy środowiska, w jakim odbywa się przewóz. Według tego kryterium wyróżniamy transport lądowy, morski oraz powietrzny. Interesować nas będzie ten pierwszy, na który składają się transport samochodowy oraz transport kolejowy.

Przewóz kolejowy dotyczy zazwyczaj przewozu dużej ilości towarów o niskiej wartości na dalekie odległości. Zajmują się tym firmy, w których większość udziałów ma państwo – barierą dla prywatnych przedsiębiorców są koszty inwestycji w sprzęt i trakcje kolejowe.

Transport drogowy, bo tak inaczej nazywamy transport samochodowy, jest najpopularniejszy. Opiera się na nieustannie rozbudowywanej sieci dróg, która znacząco poszerza zasięg operacji logistycznych oraz możliwości firm przewozowych. Jedną z nich jest firma Darek prowadząca usługi w zakresie transportu krajowego i między narodowego.

Możliwości transportu drogowego obejmują przewóz zarówno osób, jak i towarów różnego rodzaju – między innymi żywności, materiałów budowlanych, towarów niebezpiecznych. Regulowane jest to licznymi konwencjami międzynarodowymi i krajowymi przepisami.

Profesjonalny transport towarów

Środki transportu do przewozu ładunków to samochody dostawcze oraz samochody ciężarowe. Te pierwsze mogą być odmianą samochodu osobowego lub lekkim samochodem ciężarowym. Ich ładowność wynosi zazwyczaj od 1 do 1,5 tony.

Wśród samochodów ciężarowych wyróżniamy trzy kategorie związane z masą maksymalną pojazdu. Mniejsze znaczenie ma tu rodzaj przewożonego towaru. Zasadniczo jednak samochody ciężarowe wykorzystywane są do transportu zboża, żywności i innych produktów. Często wykorzystywane są do transportu węgla, drewna oraz materiałów budowlanych – w przewozie piasku i kruszywa, kostki brukowej, elementów prefabrykowanych i wielu innych. Przeznaczenie samochodów ciężarowych związane jest z przystosowaniem ich funkcji do pełnionego celu – ich konstrukcja usprawnia załadunek i rozładunek, a także zapewnia bezpieczeństwo ładunku i zewnętrznego otoczenia. To szczególnie ważne podczas przewozu niebezpiecznego ładunku takiego jak odpady.

Osobną kategorię stanowi tu transport ponadgabarytowy. Masa ładunku wynosi tu 42 tony i obejmuje on przewóz ciężkiego sprzętu drogowego i budowlanego, elektrownie wiatrowe, hale i magazyny, konstrukcje stalowe oraz inne podobne obiekty.

Opracowanie:

Darek PPHU

Zdziechowa 4d

  • tel. 602 450 616

Podziel się