Materiał Partnera Znaczenie audytów technicznych dla funkcjonowania magazynów

Znaczenie audytów technicznych dla funkcjonowania magazynów

Nowoczesne systemy regałowe stosowane w magazynach pozwalają w szybki łatwy sposób przeprowadzać załadunek i rozładunek bardzo ciężkich towarów. Ich konstrukcja musi umożliwiać więc wydajną pracę, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo pracowników. Kontrolą tego ostatniego zajmuje się audyt techniczny instalacji regałowych, którym zajmuje się firma Optilog-Partner z Sochaczewa.

Nowoczesne magazyny

Wydajność pracy w magazynie w ogromnym stopniu zależy od  jego organizacji. Dobrze zaplanowany musi być układ, a później sam montaż systemów składowania. Tym między innymi zajmuje się zlokalizowana w Sochaczewie firma Optilog-Partner.

W technice magazynowej wyróżnić możemy trzy rodzaje magazynów ze względu na wysokość składowania. Pierwszym typem są magazyny niskiego składowania – do 4,2 metra. Drugim – średniego składowania – do 7 metrów, a w trzeciej grupie znajdują się magazyny wysokiego składowania. Te ostatnie inaczej nazywamy wielokondygnacyjnymi i wysokość składowania w nich wynosi od 7 do 25 metrów i wyżej.

Wykorzystywane w nich regały wysokiego składowania coraz częściej stanowią też elementy konstrukcji nośnej budynku. W systemie tym regały nie są jedynie przestrzenią magazynową, a również są częścią obudowy – dachu oraz ścian. Tym sposobem całość jest związana z rozwojem technologicznym całego budynku.

Magazyny wysokiego składowania dzielimy ponadto, biorąc pod uwagę systemy regałowe, jakie się w nich znajdują. Możemy spotkać się ze zwartą jednokondygnacyjną konstrukcją o wysokości od 7 do 12 metrów i wyżej wykonaną z lekkich materiałów budowlanych. Najczęściej wyposażone są one w specjalistyczne rampy, fronty przeładunkowe, bocznice i place manewrowe. Powszechnie stosowane są również magazyny o specjalistycznym wyposażeniu w postaci odpowiednich konstrukcji i urządzeń, w tym też wielopoziomowych regałów, programowanych transporterów, układnic i dźwignic.

W najbardziej zaawansowanych magazynowych systemach składowania pracą urządzeń i systemów zarządza zintegrowany system komputerowy.

Audyt systemów składowania

Ważnym aspektem wydajnej pracy magazynu jest bezpieczeństwo jego pracowników. Szczególnie restrykcyjne wymogi muszą spełniać systemy zaawansowane technologicznie. Stąd też konieczność wykonywania okresowych przeglądów systemów magazynowych. Pozwala ona odpowiednio wcześnie wykryć wszelkie usterki i usunąć je nim zaczną stanowić zagrożenie.

Audyt techniczny instalacji regałowych pozwoli zoptymalizować pracę i podnieść poziom bezpieczeństwa pracowników. Wykonane przez wykwalifikowany zespół report i dokumentacja techniczna – zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 15635 – dadzą podstawy do podjęcia dalszych działań.

Podziel się