Materiał Partnera Spedycja międzynarodowa – za co jest odpowiedzialna?

Spedycja międzynarodowa – za co jest odpowiedzialna?

Usługa obejmująca zarówno krajowy, jak i zagraniczny transport oraz przechowywanie towarów nieustannie się rozwija. Firmy, które trudnią się w zakresie doradztwa spedycyjnego, oferują swoim klientom coraz atrakcyjniejsze oferty i bardziej innowacyjne rozwiązania. Można zatem stwierdzić, że światowy handel bardzo mocno opiera się na spedycji międzynarodowej. Jakie są główne założenia tej dziedziny?

Założenia spedycji międzynarodowej

Powszechnie uważa się, że spedycja międzynarodowa opiera się wyłącznie na transporcie ładunku. W praktyce okazuje się, że jej założeniem jest także przechowywanie towaru oraz jego szczegółowa dokumentacja, która zakłada ubezpieczenie towaru i zawartych umów. Ponadto, dziedzina ta związana jest z odpłatnym funkcjonowaniem na rzecz zleceniodawcy. W prawie wszystkich przypadkach jest to konkretna firma, decydująca się na udostępnienie produktów za granicami swojego kraju. Transport międzynarodowy wymaga przygotowania szczegółowej dokumentacji, która jest nie lada wyzwaniem. Do jej sporządzenia potrzebna jest pomoc wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Kluczowe jest dobranie właściwego środka transportu poprzez oznakowanie, ważenie i mierzenie. Niektóre firmy zajmują się także kontrolowaniem przebiegu całej podróży. Jedynie profesjonalna praca i monitorowanie procesów spedycji międzynarodowej może przełożyć się na sukces całego przedsięwzięcia.

Rola spedytora w organizacji

Firmy dbające o cały przebieg spedycji międzynarodowej posiadają wykwalifikowanych spedytorów odpowiedzialnych za organizację transportu i czynności z tym związanych. Spedytor jest osobą fizyczną lub prawną, który pełni rolę pośrednika transportu. Działa jednak we własnym imieniu, ale koszt związany z jego pracą ponosi zleceniodawca. Głównym zadaniem spedytora jest optymalizacja i zminimalizowanie kosztów, które przekładają się na spedycję międzynarodową. Rolą spedytora jest także ubezpieczenie przesyłki na podstawie pisemnego polecenia. Jego dodatkowymi zajęciami są odbiór, przewóz, załadunek, składowanie towaru i pobieranie opłat z tym związanych. Od spedytora wymaga się zatem rzetelności i stałego rozwoju, który pomoże nadążyć za zmieniającymi się regulaminami – przekonują specjaliści z Dagi- Sped sp. z o.o.

Opracowanie:

Dagi- Sped sp. z o.o.

Chełm Śląski , Błękitna 1B

Podziel się