Materiał Partnera Jak poprawnie rozliczyć czas pracy kierowców?

Jak poprawnie rozliczyć czas pracy kierowców?

Przepisy dotyczące czasu pracy kierowcy są skomplikowane, przez co firmy transportowe narażone są na ryzyko otrzymania wysokich kar w przypadku kontroli drogowych. W zależności od tego jaki samochód będzie używany, wszystkie zasady są opisane w odpowiednich przepisach i na tej podstawie również rozlicza się ewidencję pracy kierowcy. Jak prawidłowo i sprawnie rozliczyć czas pracy kierowców zgodnie z przepisami?

Definicja kierowcy

Zgodnie z rozporządzeniem kierowca to osoba, która prowadzi pojazd nawet przez krótki czas lub która jest przewożona w pojeździe i w razie potrzeby może podjąć się prowadzenia pojazdu. Przepisy mówią, że ten kto prowadzi pojazd bez względu na podstawę zatrudnienia ( umowa o pracę, umowa zlecenie, samo zatrudnienie) jest zobowiązany do przestrzegania ścisłych norm czasu pracy.

Rozliczenie kierowcy – przepisy prawne

Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców to bardzo trudne zadanie. W tym celu warto zatrudnić firmę ECP Łukasz Szwed w celu uzyskania pomocy w tej kwestii oraz aby otrzymać pomoc prawną dla naszej firmy transportowej. Jako podstawowy dokument przy wykonywaniu ewidencji pracy kierowcy służyć powinien Kodeks Pracy oraz Ustawa o Czasie Pracy Kierowców. Zawierają one dokładnie kwestie związane z rozliczeniem kierowcy pracującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warto również pamiętać, że zastosowanie mają również przepisy unijne, a w szczególności Rozporządzenie (WE) 561/2006, Umowa AETR, Rozporządzenie 3821/85. Ogólnie dokumenty te wymagają od pracodawcy posiadania następujących elementów ewidencji:

  • wydruki z tachografu ( jeśli dany pojazd go posiada) oraz karty kierowcy,
  • pliki pobrane z pamięci karty kierowcy oraz tachografu cyfrowego,
  • zapisy na wykresówkach ( przyrządy rejestrujące działania kierowcy),
  • inne dokumenty potwierdzające czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności.

Ponadto ewidencja czasu pracy kierowcy zagranicą powinna być prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Dla przykładu w Niemczech duże utrudnienia spowodowało wprowadzenie pojęcia płacy minimalnej, więc trzeba brać to pod uwagę organizując transport przez ten kraj. Również zupełnie inaczej rozlicza się pracę kierowcy w dzień lub w nocy, a także w niedziele czy święta ( tutaj istotne jest jakie to święto). Dodatkowo, koniecznie należy wziąć pod uwagę algorytmy stosowane tylko przy rozliczaniu kierowców, które są nieznane w innych zawodach, tj. dyżury 50 i 100 procent.

Dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu

Zgodnie z rozporządzeniem kierowca może w ciągu dnia prowadzić maksymalnie 9 godzin. Może on zostać przedłużony do 10 godzin, nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Tydzień zgodnie z rozporządzeniem to czas ,,sztywny”. Zaczyna się od północy w poniedziałek i trwa do godziny 24:00 w niedzielę.  W ciągu tygodnia kierowca może prowadzić pojazd do maksymalnie 56 godzin, jednak wtedy w kolejnym może być w pracy tylko 34 godziny, gdyż suma w ciągu 14 dni nie może przekroczyć 90 godzin.

Opracowanie:

ECP Łukasz Szwed

Rzeszów , Biecka 5 lok. 18A

Podziel się