Materiał Partnera Jak odbywa się transport ładunków specjalistycznych?

Jak odbywa się transport ładunków specjalistycznych?

Transport ładunków niestandardowych wymaga specjalnych warunków, zachowania szczególnego bezpieczeństwa oraz posiadania stosownych uprawnień do realizowania takich przewozów. Dobrze wyposażone firmy transportowe oferują usługi transportu ładunków specjalistycznych, takich jak towary płynne, sypkie, czy nawet żywy inwentarz. Zobacz, jak przebiega taki transport.

Rodzaje ładunków specjalistycznych

Transport specjalistyczny to przewóz towaru nietypowego. Odbywa się on na zasadach i w warunkach innych niż zwykle jest to przyjęte. W związku z nietypową charakterystyką ładunku konieczne jest specjalistyczne podejście i zastosowanie odpowiedniego środka transportu, warto więc skorzystać w takiej sytuacji z usług firmy logistyczno-transportowej dysponującej odpowiednią flotą oraz posiadającej stosowne pozwolenia na przewóz określonej grupy towarów, jak na przykład AsstrA Polska Sp. z o.o.

Istnieje wiele rodzajów ładunków specjalistycznych, do najważniejszych z nich zaliczyć możemy:

 • mrożonki i inne artykuły spożywcze,
 • auta,
 • jaja wylęgowe,
 • kakao i ziarna kakaowe,
 • oliwki, owoce i warzywa,
 • płynny ładunek,
 • ładunki ponadgabarytowe,
 • towary sypkie,
 • towary niebezpieczne (ADR),
 • towary wartościowe,
 • żywy inwentarz.

Każdy z wymienionych towarów wymaga specjalistycznego sprzętu, floty oraz zachowania odpowiednich procedur.

Transport żywności oraz ładunków płynnych i sypkich

 Żywność to towar trudny w transporcie, ponieważ zachować musimy nie tylko szczególne bezpieczeństwo podczas przewozu, ale również odpowiednie warunki, takie jak temperatura lub wilgotność, aby przewożone jedzenie nie uległo zepsuciu.

Transport żywności podzielić możemy na kilka kategorii, a najważniejsze z nich, to transport mrożonek, transport owoców i warzyw, a także transport półproduktów – towarów sypkich i płynnych.

Nie ma możliwości połączenia transportu tych ładunków specjalistycznych ze sobą ze względu na odmienne wymagania towarów. Towar mrożony transportowany jest specjalistycznymi pojazdami chłodniczymi, które pozwalają zachować odpowiednią temperaturę oraz wilgotność i zapobiegają rozmrożeniu. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku szybko psujących się warzyw czy owoców.

Do przewozu towarów sypkich oraz płynnych zazwyczaj wykorzystuje się cysterny dostosowane rodzajem do towaru, który jest transportowany.

Transport towarów niebezpiecznych

Właściwa organizacja transportu towarów z tej grupy jest niezwykle istotna dla zachowania bezpieczeństwa i ściśle regulowana przez prawo. Przykładem towarów niebezpiecznych, których transport odbywa się często i każdą możliwą drogą są produkty związane z:

 • przemysłem chemicznym,
 • przemysłem petrochemicznym,
 • branżą farmaceutyczną
 • oraz przemysłem górniczym.

Do towarów niebezpiecznych zaliczamy również amunicję, broń, a także gazy. Wybór odpowiedniego rodzaju transportu jest bardzo istotny warto więc powierzyć to zadanie firmom specjalizującym się w transporcie ADR.

Transport towarów wartościowych

Trudną sytuacją jest również transport towarów o dużej wartości. Wymaga on nie tylko zachowania pełnego bezpieczeństwa, ale także odpowiedniego zaplanowania trasy przejazdu, nierzadko stosując w tym celu transport łączony.

Doświadczeni specjaliści dopasowują adaptowany pojazd w zależności od rodzaju i właściwości ładunku oraz potrzeb klienta. Pojazdy do przewozu towarów wartościowych  wyposażone są w niezbędne systemy bezpieczeństwa: system monitorowania pojazdu, system alarmowy, dodatkowy zamek, immobilizer, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przewożonego towaru.

Jeśli planujesz przewóz ładunków specjalistycznych, skorzystaj z usług doświadczonej firmy transportowo-logistycznej, która odpowiednio zaplanuje trasę, dobierze pojazd, a także zadba o zachowanie optymalnych warunków przewozu.

Opracowanie:

AsstrA Polska Sp. z o.o.

Warszawa , Krakowiaków 34

Podziel się