Materiał Partnera Czy jedzie z nami... pilot?

Czy jedzie z nami... pilot?

Pilotowanie samochodów ciężarowych czy kolumn aut to bardzo ciężka i trudna praca. Potrzebne są do niej specjalne umiejętności. Od pilota w dużej mierze zależy bowiem bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Jakie ma zadania i kiedy można go spotkać?

Pilot w transporcie

Pilot w transporcie drogowym jest często niezastąpiony. Jadąc przed samochodem ciężarowym lub za nim - lub przed kolumną aut - dodatkowo oświetla samochód ciężarowy. Gdy następuje postój lub jakieś zdarzenie drogowe, pilot zabezpiecza drogę i kieruje ruchem. Polecenia wydawane przez niego powinny są ważniejsze, niż znaki drogowe czy sygnalizacja świetlna - są to uprawnienia podobne do policyjnych.

W Polsce pilot, oprócz kursu kierowania ruchem drogowym, powinien mieć prawo jazdy kategorii B. Jednak zamiast brać pilota z ogłoszenia, lepiej wynająć go od profesjonalnej firmy logistycznej, takiej jak Toka Logistik. Mamy pewność, że osoba na tym stanowisko posiada cały wachlarz umiejętności zabezpieczających transport.

Transport ponadgabarytowy

W rozporządzeniu MSWiA dotyczącym transportu nienormatywnego możemy przeczytać, że pilotowany musi być pojazd, którego gabaryty przekraczają jeden z tych parametrów: 23 metry długości, 4,5 metra wysokości, 3,2 metra szerokości czy masę całkowitą 60 ton. Są też przypadki, gdy pilotów musi być dwóch (z przodu i z tyłu pojazdu) dla aut, które przekraczają: 30 metrów długości, 4,7 metra wysokości, 3,6 metra szerokości albo masę całkowitą 80 ton.

Samochód takiego pilota musi być doskonale oświetlony i widoczny z minimum 150 metrów. Do tego dochodzą dwa światła błyskowe i tzw. "szperacz", czyli element oświetlenia zmieniający kierunek. Musi to być samochód (nie motocykl!) do 3,5 tony masy całkowitej. Tablica "Pilot" umieszczona zostanie z przodu lub z tyłu pojazdu w widocznym miejscu.

Zabezpieczenie kolumny aut

Pilotowane powinny być też zorganizowane kolumny. To takie, w których jedzie maksymalnie 10 samochodów osobowych, motorowerów i motocykli, 15 rowerów lub 5 innego typu pojazdów. Podlegają one jednemu kierowcy, który jest odpowiedzialny za ich zabezpieczenie w przypadku postojów, zdarzeń drogowych itp., tak, jak w przypadku pilota w transporcie nienormatywnym.

Pilotowanie na terenie Unii Europejskiej

Na terenie Unii Europejskiej przepisy dotyczące pilotów są różne i to także firma musi wziąć pod uwagę. Dobrze, aby pilot znał język obcy, aby móc się dogadać z innymi uczestnikami ruchu drogowego.

Pilotowanie przez policję

Są też przypadki, gdy pilotować transport musi policja. Jest to wtedy, gdy długość pojazdu lub jego zespołów jest większa, niż 40 metrów, łączna długość pojazdów w kolumnie jest większa, niż 120 metrów lub gdy szerokość jezdni przeciwległego pasa (lub części pasa na drodze jednokierunkowej) zmniejszy się przez taki przejazd do mniej, niż 2,5 metra szerokości (o ile jest to długi odcinek drogi). Należy wtedy zawiadomić komendanta wojewódzkiego policji o planowaniu takiego przejazdu przynajmniej 7 dni przed nim.

Podziel się