Materiał Partnera Niezbędne wyposażenie lodowisk

Niezbędne wyposażenie lodowisk

Lodowiska sezonowe to doskonała atrakcja nie tylko dla dzieci i młodzieży w sezonie zimowej, chętnie korzystają z nich także dorośli. W Polsce to bardzo popularne rozwiązanie w ramach programów Biały Orlik oraz sposób na przyciągnięcie turystów przez miasta i gminy. Każde zamówienie tego rodzaju omówione jest dokładnie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pierwszym etapem jest oczywiście opracowanie dokumentacji technicznej. Kolejne etapy to uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, budowa przyłączy wodociągowych, energetycznych i kanalizacyjnych oraz przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Parametry techniczne lodowiska

Zamawiający realizację budowy sezonowego lodowiska określa w specyfikacji parametry samego obiektu oraz terenu przyległego, by na tej podstawie stworzyć dokładny projekt i zrealizować zamówienie. Główne parametry to całkowite zagospodarowanie terenu, wymiary samego lodowiska, ilość bramek wejściowych w bandach oraz ilość bramek na ogrodzony teren lodowiska. Parametry ze specyfikacji określają również wysokość ogrodzenia oraz band, które są jednym z niezbędnych elementów całej konstrukcji. Specyfikacja podaje również sposób rozłożenia samych paneli lodowiska, które zwykle instalowane są na drewnianym podeście, który wyrównuje teren. Panele powinny być rozłożone na materiale ochronnym, na przykład geowłókninie, która ma odpowiednią przepuszczalność wody.

Niezbędne wyposażenie lodowiska i przyległego terenu

Poza wymienionymi elementami, realizator zamówienia zawsze zobowiązany jest do dostawy i posadowienia przenośnych toalet, które będą służyły pracownikom i użytkownikom lodowiska. Istotne jest również oświetlenie tafli lodowiska, oraz przyległego terenu oraz instalacja alarmowa kontenerów i terenu przyległego. Zamawiana jest też zwykle instalacja dozorowej telewizji przemysłowej. Kontenery systemowe, zwykle w formie wolnostojących pawilonów, przeznaczone są do wykorzystania jako kasa, wypożyczalnia łyżew, miejsce postoju maszyn czyszczących oraz przebieralnia. Kontenery nie mogą być przypadkowe - muszą posiadać odpowiednią izolację cieplną, uwzględniając sezon zimowy.

Agregat - serce lodowiska

Najważniejszy element wyposażenia, bez którego lodowisko nie mogłoby funkcjonować, to agregat - mówi nam przedstawiciel firmy ELCAT z Tychów. Zamawiający określa, jakie parametry powinien mieć kompaktowy agregat chłodniczy. Określona jest temperatura zewnętrzna powietrza, przy której skraplacz chłodzony jest powietrzem oraz wydajność chłodnicza. Określona jest minimalna ilość obiegów chłodniczych z chłodniczymi sprężarkami. Zamawiający zwykle zaznacza również, że agregat musi posiadać pełen ładunek freonu i oleju chłodniczego. Niezbędne wyposażenie agregatu to zbiornik cieczy freonu z zaworami bezpieczeństwa, zawody odcinające, separator cieczy oraz zawór odcinający na linii cieczy. Agregat wyposażony jest także w manometry, regulatory ciśnienia oraz moduły pompowe. Kolejne elementy wyposażenia to pompy obiegowe, sterujące skrzynie elektryczne oraz niezbędna automatyka, która steruje pompami obiegowymi. Agregaty dla lodowisk z pozoru mogą wydawać się urządzeniami prostymi, jednak jak widać z powyższego opisu, zamawiający może wskazać naprawdę wiele parametrów, by wybrać odpowiedniego dostawcę. 

Podziel się