Materiał Partnera Finansowanie inwestycji rolniczych – skorzystaj z pomocy specjalistów!

Finansowanie inwestycji rolniczych – skorzystaj z pomocy specjalistów!

Polskie gospodarstwa rolne przeżywają w ostatnich latach prawdziwy rozkwit. Wiele z nich jest modernizowanych, co jest między innymi wynikiem korzystania z pomocy finansowych oferowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Powodzenie inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury gospodarczej, parku maszyn, czy też stawiania na uprawę danego gatunku roślin jadalnych, jest dzisiaj możliwe, między innymi dzięki pomocy specjalistów ekonomii rolniczej, którzy przygotowują dla właścicieli gospodarstw rolnych plany finansowania inwestycji.

Rozwój gospodarstwa z dobrym ośrodkiem doradczym

Obecnie w rolnictwie nowoczesne gospodarstwa rolne swój szybki rozwój osiągają m.in. dzięki wykorzystywaniu wielu opcji pożyczkowych, kredytowych, czy też tych związanych z pomocami strukturalnymi rozwoju obszarów wiejskich. Aby jednak w odpowiedni sposób ulokować środki własne, czy te pochodzące z innych źródeł, warto współpracować ze specjalistycznymi ośrodkami doradczymi, które doradzają, w jaki sposób pokrywać koszty inwestycji, związanych z zakupem gruntów rolnych, maszyn rolniczych, budowy nowych obiektów gospodarczych, modernizowania tych już istniejących, zakupu inwentarza. Dobre firmy konsultingowe, pomagają także optymalizować budżet, określając np. sposoby wydatkowania pieniędzy na utrzymanie całego gospodarstwa. Współpracując z ekspertami ekonomii rolniczej, rolnicy stawiają zatem na zrównoważony, bezpieczny pozbawiony ryzyka i szybki rozwój. Może on być uzyskany dzięki dofinansowaniom UE, projektom ministerialnym, czy też preferencyjnym kredytom inwestycyjnym oraz obrotowym. Nie można zapominać także o wyborze podmiotów, które oferują korzystne umowy sprzedażowe maszyn rolniczych. Na rynku krajowym wyróżnia się na tym polu między innymi firma Agromarket, posiadająca jeden z oddziałów w Żninie. To właśnie ten podmiot handluje nowoczesnymi maszynami, pomagając gospodarstwom rolnym w optymalizacji ich budżetu. Specjaliści tejże firmy przygotowują bowiem wnikliwe biznesplany i projekcje finansowania!Projekcje finansowe w rolnictwie

Sam zakup nowoczesnych sprzętów i budowa innowacyjnej infrastruktury gospodarstwa, nie wystarcza, aby zbudować prężnie działający ośrodek hodowli zwierząt oraz uprawy roślin jadalnych. Dzisiaj innowacyjne rolnictwo musi kierować się ku wdrażaniu działań zarządczych, charakterystycznych dla np. ośrodków przemysłowych. To zapewnia bowiem optymalizację czasu produkcji, kosztów działań, a także minimalizuje ryzyko różnych strat, również w przypadku wystąpienia kryzysów i klęsk nieurodzaju. To dlatego dla gospodarstw rolnych rekomendowane są tzw. projekcje finansowe. Po wnikliwych analizach eksperckich, dotyczących obecnego funkcjonowania danego gospodarstwa, jego mocnych punktów i wad, a także po przygotowaniu raportów ekonomicznych rynkowych oraz prognostycznych, dany ośrodek doradczy, przygotuje plan długoterminowego działania. Dany model finansowy może obejmować zaś mechanizmy cen produkcji, kosztów rodzajowych, składników kapitałowych, możliwych źródeł finansowania działalności oraz inwestycji, a także opłacalnego lokowania funduszy. Eksperci – tacy, jak z Agromarketu – będą w stanie wyznaczyć cele Twojego gospodarstwa i sposoby w ich osiągnieciu. W uproszczeniu, są oni zatem gotowi na rozwiązanie dylematów np. związanych np. z kilkunastoprocentową chęcią podwyższenia produkcji danego płodu rolnego. Strategią działania może być m.in. zainwestowanie w maszyny o wysokiej mocy przerobowej!

Opracowanie:

Agromarket Oddział Zamość

Zamość , Szczebrzeska 19

Podziel się