Materiał Partnera Żuraw samochodowy do usług

Żuraw samochodowy do usług

Dźwig samochodowy jest odmianą żurawia samochodowego w skrócie nazywanym HDS. Żeby mieć uprawnienia do kierowania dźwigiem samochodowym potrzebne jest prawo jazdy kategorii C, zaświadczenie o wymaganym stanie zdrowia. Osoba, która ukończyła kurs z wynikiem pozytywnym i zdała egzamin państwowy, otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego uprawniające do obsługi maszyn w kategorii IIZ - żurawie przenośne.

Samojezdny, czy samobieżny

Żuraw samochodowy to urządzenie dźwigowe na podwoziu samochodu ciężarowego lub specjalnie skonstruowanym podwoziu samojezdnym, używane do prac przeładunkowych i montażowych. Żuraw samochodowy składa się z wciągarek i wychylnego wysięgnika osadzonego na obrotowej kolumnie, co zapewnia podnoszenie i opuszczanie ciężaru oraz jego przemieszczanie przez obrót pomostu i zmianę wysięgu. Maszyna może pracować w dwóch trybach:

  • transportowym,
  • dźwigowym, gdzie podwozie, w celu zapewnienia stabilności, jest zwykle podnoszone na wysuwnych podporach, będących częścią urządzenia.

Żuraw samochodowy może poruszać się z podwieszonym ciężarem.

Rozróżnia się żurawie samochodowe o napędzie mechanicznym, elektrycznym i hydraulicznym. Jednakże zazwyczaj napędzane są przez silnik spalinowy, używany także do napędu podwozia, gdy pracuje w trybie transportowym.

HDS-y są to żurawie montowane na ciężarówkach umożliwiające samodzielny załadunek oraz rozładunek np. poprzez boczną burtę. Zazwyczaj mają nośność kilku ton.

Samochody specjalistyczne do usług

Żurawie samochodowe należą do kategorii pojazdów specjalistycznych, podobnie jak pojazdy wojskowe, czy pancerne. Należą bowiem do pojazdów wykonujących specyficzne zadania. W odróżnieniu jednak od wojskowych i pancernych żurawie samochodowe można wynająć, zlecić wykonanie, wymagającego tonażowo lub wysokościowo, zadania. Gminy i miasta wynajmują firmy usług dźwigowych do przycinania wysokich, łamiących się gałęzi drzew. Firmy prywatne zlecają postawienie banerów, czy załadunek i rozładunek kontenerów. Szerokie zastosowanie usługowe panuje obecnie w budownictwie, stawianiu ogromnych konstrukcji, czy budowie podziemnych instalacji kanalizacyjnych.

Nawet branża rozrywkowa korzysta z firmy usługowej. Dźwigi pomagają w ustawianiu składanych scen, służą też zwolennikom sportów ekstremalnych.

Często zdarza się, że uczestniczą w odblokowaniu drogi przy wypadkach ciężkich pojazdów. Przewożą i wyładowują również olbrzymie urządzenia, części fabryk, samolotów a także całe budynki, choć w naszym kraju nie jest to zbyt popularne.

Aż trudno uwierzyć, że piramidy powstały jeszcze przed wynalezieniem dźwigu.

Opracowanie:

Podziel się