Materiał Partnera Zalety korzystania z SP-Nitrolen

Zalety korzystania z SP-Nitrolen

SP-Nitrolen to substancja chemiczna, która przeznaczona jest do czyszczenia kotłów ciepłowniczych oraz kotłów centralnego ogrzewania. Dzięki niej możliwe jest dokładne oczyszczenie urządzeń grzewczych, zlikwidowanie wszelkich osadów znajdujących się na nich, a także zmniejszenie temperatury spalin. Poza tym preparat ten dobrze radzi sobie z korozją i zwiększa sprawność kotłów i innych elementów systemu. Jakie konkretnie korzyści daje stosowanie SP-Nitrolenu?

Jakie korzyści daje bieżące czyszczenie kotłów SP-Nitrolenem?

SP-Nitolen to substancja służąca do chemicznego czyszczenia kotłów. Dzięki regularnemu stosowaniu tej substancji możemy odnieść wiele korzyści. Bieżące użytkowanie tego środka pozwala oczyścić powierzchnie grzejne z osadów spalinowych, a także zlikwidować osad i mostki znajdujące się między rurami. Dodatkowo SP-Nitrolen zapobiega nawracaniu ich. Zlikwidowanie osadu spalinowego dochodzi również do zmniejszenia temperatury spalin. Jest to możliwe dzięki temu, że brak osadu sprzyja lepszej wymianie ciepła. Kolejną korzyścią tego jest stabilne ciśnienie pary. Szacuje się, że chemiczne czyszczenie kotłów wspomnianą substancją, w zależności od konstrukcji kotła, okresu eksploatacji i stopnia zanieczyszczenia, pozwala na zmniejszenie temperatury spalin nawet o 60 stopni.

Regularne czyszczenie kotłów SP-Nitrolenem pozwala także na zwiększenie sprawności urządzeń grzewczych nawet o kilka procent. Bieżące czyszczenie pozwala też na wydłużenie okresu eksploatacji kotła, a do tego nie musimy wykonywać tej czynności manualnie, co sprawia, że nie ma konieczności wyłączania kotła. W ten sposób unikamy kosztów związanych z zakupem energii na czas, kiedy kocioł byłby unieruchomiony.

Stosowanie SP-Nitrolen to również ochrona przed korozją

Kotły i inne urządzenia grzewcze narażone są na występowanie korozji, co zależy w głównej mierze od składu chemicznego stosowanego paliwa. Jeżeli zawiera ono siarkę, to w połączeniu jej ze sposobem prowadzenia ognia oraz rozkładem temperatury powstaje korozja, a także tworzy się osad w rozmaitych strefach kotła. Z kolei w sytuacji, gdy paliwem jest węgiel, wówczas decydującym czynnikiem o powstaniu korozji jest obszar niskich temperatur. Tego obszaru można uniknąć jedynie w sytuacji, jeśli temperatura nie zostanie obniżona poniżej punktu rosy.

Na szczęście substancja SP-Nitrolen, którą znajdziemy w ofercie firmy Ntn Inżyniering z Opola, zawiera alkalia, które aktywnie reagują ze składnikami połączonymi z kwasem siarkowym. Wtedy dochodzi do powstania tlenków azotu, które opuszczają komin w fazie gazowej. Dzięki niskiej temperaturze wrzenia kwasu azotowego punkt rosy takich związków wynosi około 70 – 80 stopni Celsjusza. To oznacza, że częste zmiany obciążenia kotła nie powodują zejścia poniżej temperatury rosy, co mogłoby doprowadzić do pokrycia korozją całej powierzchni grzejnej.

Opracowanie:

NTN Inżyniering Jacek Kwiatkowski

Opole , Kowalska 3

Podziel się