Materiał Partnera Wózki widłowe – praktyczne urządzenia do przenoszenia ciężkich przedmiotów

Wózki widłowe – praktyczne urządzenia do przenoszenia ciężkich przedmiotów

Wózki widłowe są obowiązkowym wyposażeniem każdego składu budowlanego, magazynu, hurtowni. Jest wiele rodzajów wózków widłowych, a ich wybór powinien być uwarunkowany specyfiką pracy. Aby pracować wózkiem widłowym, należy mieć stosowne uprawnienia, które zdobywa się na specjalnych kursach właśnie na wózki widłowe. Wózki widłowe, lub po prostu widlaki, to zwyczajowa nazwa wózków jezdniowych podnośnikowych, czyli kołowych pojazdów mechanicznych o napędzie silnikowym. To rodzaj wózków transportowych stosowanych w transporcie bliskim, które wykorzystuje się do przewozu materiałów o ciężarze nawet kilkudziesięciu ton, najczęściej umieszczonych na paletach. Do obsługi wózków widłowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i ma uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych, uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Jakie mamy korzyści z używania wózków widłowych?

Firmy takie jak P.H.U. Widłak Roman Kalwas, muszą spełniać szereg wymogów nie tylko technicznych. Wózki widłowe używane są coraz częściej w zakładach pracy. Aby jednak pojazdy tego typu mogły być dopuszczone do użytkowania, muszą spełniać pewne standardy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ergonomię. Przepisy BHP jasno określają, kiedy wózek może być legalnie używany. Przede wszystkim pojazd powinien być sprawny. Dlatego tak istotne jest przeprowadzanie okresowej konserwacji oraz przeglądów technicznych. Tych kwestii musi przypilnować pracodawca, który zgodnie z przepisami ma zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W zależności od rodzaju silnika wózki możemy podzielić na:

  • spalinowe,

  • elektryczne.

Przepisy nie dopuszczają do używania w zamkniętych pomieszczeniach wózków spalinowych. Są one, bowiem napędzane benzyną etylizowaną albo zawierającą inne środki toksyczne. Należy je zastąpić wózkami akumulatorowymi. Wózki widłowe podnośnikowe, które wyposażone są w mechaniczny napęd podnoszenia obejmuje dozór techniczny. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku butli stosowanych w pojazdach zasilanych silnikiem spalinowym. Należy w związku z tym wykonywać konserwację i okresowe przeglądy, zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową. Również obsługa takiego wózka musi być zgodna z DTR. Wózek widłowy jest urządzeniem wykorzystywanym w transporcie wewnętrznym – w magazynach, sortowniach, halach produkcyjnych, centrach logistycznych oraz sklepach wielkopowierzchniowych. Jego podstawową funkcją jest transport ładunków o dużej masie na bliskie odległości. Jednakże za sprawą osprzętu wózki widłowe można wykorzystywać również do odśnieżania, ważenia, sortowania warzyw i owoców oraz podnoszenia osób. Wózki jezdniowe podnośnikowe, nazywane również wózkami widłowymi, są sprzętem, wykorzystywanym w wielu różnych branżach m.in. w: sadownictwie, rolnictwie, hydraulice oraz w przemyśle spożywczym.

Opracowanie:

P.H.U. Widłak Roman Kalwas

Iława , Chełmińska 4a

Podziel się