Materiał Partnera Usługi z zakresu obróbki elementów urządzeń technicznych

Usługi z zakresu obróbki elementów urządzeń technicznych

Proces obróbki elementów urządzeń technicznych dzieli się na kilka rodzajów. Jedną z nich jest obróbka skrawaniem, zwana także wiórową. Jej zastosowanie umożliwia między innymi nadanie przedmiotom żądanego kształtu. Obróbka metali składa się również z innych etapów, takich jak obróbka cieplna i cieplno-chemiczna. Jakie usługi świadczą firmy w tym zakresie?

Obróbka skrawaniem

Obróbka skrawaniem to proces wykonywany za pomocą specjalnej maszyny zwanej obrabiarką. Wśród czynności składających się na ten zakres prac znajdują się: toczenie, frezowanie, wytaczanie i szlifowanie. Toczenie dotyczy metali o walcowym, stożkowym i kulistym kształcie. Rozróżniamy dwa typy frezowania: czołowe i obwodowe. Ten rodzaj obróbki wykorzystywany jest do kształtowania powierzchni w produkcji wielkoseryjnej. Jednym z podstawowych zabiegów wykończeniowych obróbki skrawaniem jest szlifowanie otworów. Wytaczanie natomiast umożliwia wykonanie takich czynności jak obróbka korpusów przekładni, ramion wysięgników pomp do betonu czy wytaczanie głowic wysięgników oraz planowanie i wykonanie gniazd lub otworów w elementach konstrukcyjnych wykorzystywanych do budowy maszyn.

Obróbka cieplna

Obróbka cieplna elementów metalowych polega na odpowiednim nagrzaniu, wygrzewaniu i chłodzeniu z odpowiednią szybkością w celu zmiany ich właściwości w stanie stałym. Wśród czynności z nią związanych wyróżniamy między innymi nawęglanie i hartowanie. Dzięki obróbce cieplnej materiał staje się niezwykle plastyczny, dlatego proces ten jest często stosowany w połączeniu z obróbką mechaniczną i chemiczną, co pozwala na zmianę jego właściwości fizycznych i składowych. Nawęglanie stosuje się w celu zwiększenia twardości i odporności na ścieranie obrabianego materiału. Możemy wyróżnić nawęglanie proszkowe i gazowe oraz nawęglanie w ośrodkach ciekłych doprowadzające metal do temperatury 850 stopni Celsjusza. Hartowanie zaś może przebiegać między innymi jako zwykłe lub stopniowe, a także przerywane, w prasach lub izotermiczne.

Obróbka cieplno-chemiczna

W celu przeprowadzenia obróbki cieplno-chemicznej stosuje się między innymi azotowanie lub azotonasiarczanie. Azotowanie polega na nasączaniu warstwy wierzchniej azotem, co daje dużą twardości i odporność danemu materiałowi. Jest to zabieg bardzo kosztowny i długotrwały, dlatego stosuje się go do obróbki przedmiotów o istotnym znaczenie w różnego rodzaju systemach technicznych. Wyróżniamy także azotowanie gazowe. W efekcie azotonasiarczania otrzymuje się wysoką odporność na zużycie, niskie opory tarcia i pełną odporność na zacieranie obrabianego materiału.

Obróbka elementów urządzeń technicznych nadaje im kształt i pożądane właściwości. Przedsiębiorstwo Hydro-Mj świadczy usługi w zakresie obróbki skrawaniem, cieplnej i cieplno-chemicznej poparte doświadczeniem i zapewniające wykonanie usługi w jak najwyższej jakości.

Opracowanie:

Hydro-Mj Spółka Cywilna Dariusz Murzyn, Jakub Jaworski

Chocznia , Biała Droga 137

Podziel się