Materiał Partnera Skąd się bierze woda w kranie?

Skąd się bierze woda w kranie?

Zawarte poniżej pytanie może wydawać się banalne. Większość z nas, odpowiadając na nie, z pewnością wspomni coś o wodociągach czy oczyszczalniach, a nawet wodach podziemnych i rzekach. Wskazanie konkretnej metody oraz sposobu dostarczania wody potrafi się nam jednak wymknąć. Nie bez powodu – poborem, uzdatnianiem i rozprowadzaniem wody zajmują się wyłącznie wyspecjalizowane w tym kierunku podmioty.

Po pierwsze – pobór wody

Woda trafia do naszych kranów za pośrednictwem spółek z rodzaju Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji. To dzięki nim mamy codziennie dostęp do czystej wody, która jest niezbędna do funkcjonowania.

Pierwszym etapem dostarczania wody do naszych kranów jest oczywiście ich pobranie. Może się to odbywać na wiele sposobów. Podstawowy podział ujęć wody grupuje je na dwie kategorie – ujęcia wód podziemnych oraz ujęcia wód powierzchniowych. Sposób pobierania wody uzależniony jest przed wszystkim od wielkości ujęcia oraz jego rodzaju.

Dla przykładu, wody powierzchniowe płynące – czyli te tworzące rzeki – można pobierać dzięki ujęciom brzegowym zbudowanym z czerpni oraz pompowni.

Czerpnie, wraz z ich komorami dopływowymi, wyposażone są w przysłony oraz gęste kraty, które odfiltrowują część zanieczyszczeń mechanicznych obecnych w rzece. Następnie konieczna jest infiltracja wody, czyli przepuszczenie jej przez grunt, co prowadzi do dalszego jej oczyszczenia.

Tak przygotowaną wodę można zmieszać z zasobami wód podziemnych, które nie wymagają powyższych działań ze względu na mniejsze narażenie na zanieczyszczenia.

Napowietrzanie, filtracja, ozonowanie i chlorowanie

W naszym przykładowym procesie uzdatniania wody kolejnym etapem jest jej napowietrzanie. Specjalnie przygotowane w tym celu aeratory dokonują w pierwszej kolejności ich odgazowania – w wodach mogą bowiem znajdować się różne, wpływające na jej czystość gazy.

W pełni napowietrzona woda trafia wprost z aeratorów na powierzchnię filtrów. W przypadku trójwarstwowego układu filtracji I stopnia filtry mogą składać się z piroluzytu, piasku kwarcowego i antracytu.

Filtracja tego typu pozwala pozbawić wodę dalszych zanieczyszczeń mechanicznych, a także manganu, amoniaku oraz utlenionych w aeratorach związków żelaza. Tak oczyszczona woda trafia do instalacji ozonowania, dzięki czemu utlenieniu ulegają związki organiczne znajdujące się w wodzie.

Ozonowana woda trafia na filtry II stopnia zbudowane z węgla aktywnego, co sprawia, że usunięte zostają utlenione w poprzednim etapie uzdatniania związki organiczne. Dopiero wówczas woda trafia do instalacji chlorującej, w której jest dezynfekowana. Ważny jest przede wszystkim odpowiedni czas kontaktu wody z chlorem – w przeciwnym razie dezynfekcja będzie nieskuteczna.

Po tym wszystkim woda trafia do zbiornika wody czystej, skąd pompowana jest do sieci wodociągowej.

Podziel się