Materiał Partnera Przeglądy urządzeń dźwigowych i innych urządzeń technicznych

Przeglądy urządzeń dźwigowych i innych urządzeń technicznych

Wszystkie urządzenia techniczne, które podlegają dozorowi technicznemu muszą być eksploatowane zgodnie z właściwą instrukcją oraz użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Aby zapewnić bezpieczeństwo w czasie eksploatacji urządzeń, muszą one być poddawane regularnej konserwacji, każde takie urządzenie powinno także być wyposażone w instrukcję obsługi znajdującą się na stanowisku i w każdej chwili dostępną.

Serwis dźwigów, wózków widłowych, suwnic i żurawi

Wszelkie zabiegi konserwacyjne, jak również zasady sprawdzania wymaganych kwalifikacji do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych regulują odpowiednie przepisy i rozporządzenia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych przeglądy konserwacyjne powinny być wykonywane nie rzadziej niż w terminach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o ile nie zostały one określone w instrukcji eksploatacji. Naprawą i konserwacją dźwigów zajmują się wyspecjalizowane firmy takie jak BTA-Konserwacja, które posiadają odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania napraw urządzeń dźwigowych, jak również innych urządzeń.

Naprawa i serwis żurawi samojezdnych oraz innych urządzeń

Aby urządzenia techniczne działały prawidłowo i przede wszystkim były bezpieczne, muszą być poddawane okresowym przeglądom w wyspecjalizowanych firmach serwisowych. Firmy takie oferują w ramach swoich usług także w razie potrzeby naprawę wszelkich urządzeń technicznych, w tym:

  • naprawę żurawi samojezdnych,

  • naprawę żurawi stacjonarnych,

  • naprawę suwnic,

  • serwis suwnic,

  • serwis wózków widłowych,

  • serwis i naprawę wózków widłowych,

  • naprawę dźwigów przeładunkowych,

  • naprawę i konserwację suwnic,

  • pogotowie dźwigowe,

  • przeglądy dźwigów.

Warto znaleźć firmę, która solidnie i zgodnie z przepisami wykona wszystkie powyższe usługi.

Podziel się