Materiał Partnera Podstawowe rodzaje frezowania

Podstawowe rodzaje frezowania

Frezowanie to jedna z metod obróbki skrawaniem. Jej główne zastosowanie stanowi obróbka płaszczyzn, wykonywanie rowków oraz kół zębatych czy też nacinanie gwintów. W dzisiejszym artykule pragniemy szczegółowo wyjaśnić czym jest frezowanie. Dokonamy podziału technologicznego oraz konstrukcyjnego frezowania. Dzięki temu zyskacie dużo szerszą wiedzę w zakresie tej metody.

Charakterystyka frezowania

Cechą charakterystyczną frezowania jest fakt, że podczas skrawania nie wszystkie krawędzie frezu pracują jednocześnie. Praca jedynie części ostrzy zapewnia bardzo dobre warunki chłodzenia. Niestety ma też pewną wadę. Podczas frezowania grubość warstwy, która jest skrawana przez poszczególne ostrza, ulega zmianie. Ma to negatywny wpływ na dynamikę procesu i powstające obciążenia, a tym samym obniża trwałość narzędzia.

Podział technologiczny

W zakresie podziału technologicznego możemy wyróżnić frezowanie walcowe, czołowe oraz skośne. Frezowanie walcowe, nazywane inaczej obwodowym, charakteryzuje się tym, że oś frezu zajmuje pozycję równoległą do obrabianej powierzchni. W przypadku frezowania czołowego oś frezu przyjmuje położenie prostopadłe do obrabianej powierzchni. Frezowanie skośne charakteryzuje się możliwością wyboru kąta ustawienia osi narzędzia do obrabianego przedmiotu. Kąt ten powinien zawierać się w przedziale 0-90 stopni.

Podział konstrukcyjny

Podział konstrukcyjny frezowania zależy od ilości jednocześnie obrabianych powierzchni i dzieli się na pełne, niepełne oraz swobodne. Podczas frezowania pełnego (trzystronnego) w trakcie procesu skrawania są obrabiane jednocześnie trzy powierzchnie. W przypadku frezowania niepełnego opracowywane są dwie powierzchnie. Frezowanie swobodne nazywane jest jednostronnym.

Podział kinematyczny

W ramach podziału kinematycznego możemy wyróżnić frezowanie przeciwbieżne i współbieżne. W pierwszym przypadku kierunek ruchu obrabianego przedmiotu jest przeciwny do kierunku pracy ostrzy. Wadą tej metody jest zbieranie się tzw. wióra przed frezem. Ma to negatywny wpływ na chłodzenie danej powierzchni. Zaletą jest możliwość obróbki surowych powierzchni, których płaszczyzna zewnętrzna ma zróżnicowana geometrię. W przypadku frezowania współbieżnego kierunek ruchu przedmiotu obrabianego jest zgodny z kierunkiem pracy ostrzy. W takiej sytuacji nie występuje problem tarcia skrawającej krawędzi o obrabianą powierzchnię jeszcze przed rozpoczęciem skrawania. Frezowanie współbieżne pozwala uzyskać gładszą powierzchnię.

Frezowanie to zaawansowany technologicznie proces. Na szczęście zakłady takie jak Romstal s. c. posiadają zarówno odpowiednio przygotowany park technologiczny jak i doświadczonych pracowników, którzy są specjalistami w obróbce skrawaniem. Pozwala to uzyskiwać optymalne efekty podczas obróbki skrawaniem.

Przedstawiona powyżej, krótka charakterystyka frezowania tylko pokazuje jak bardzo zróżnicowana potrafi być obróbka materiałów i jak wiele technik może być używanych w trakcie jednego procesu.

Opracowanie:

Romstal s.c. Bryk Radosław Żurawski Paweł

Tomaszów Lubelski , Pogodna 26

  • tel. 84 664 21 99

Podziel się