Materiał Partnera Maszyny pakujące dla branży spożywczej – czym muszą się wyróżniać?

Maszyny pakujące dla branży spożywczej – czym muszą się wyróżniać?

Przemysł opakowaniowy na świecie, a także w Polsce bardzo się rozwija. Już dzisiaj jest to sektor, który np. jeśli chodzi o tworzywa sztuczne, czy papier, zajmuje kilkanaście procent udziału wykorzystania rocznego tego typu materiałów. W dużej mierze opakowania są zaś wymagane przez branżę spożywczą. Ta jednak poprzez dynamicznie zmieniające się trendy rynkowe, czy częste nowelizacje prawne dotyczące zastosowania danych zamknięć do sprzedaży, wymaga wykorzystywania bardzo elastycznych i uniwersalnych maszyn pakujących.

Wysoki poziom eksploatacji maszyn

Nie każda firma opakowaniowa w branży spożywczej, czy też ośrodek przetwórstwa żywności, można zaliczyć do wielkich. W mniejszych fabrykach, których na rynku jest coraz więcej, nie liczy się ilość wykorzystywanych parków maszynowych, ale ich jakość. Mowa o dziennej mocy przerobowej, która  będzie w stanie każdego dnia, również w nocy, zagwarantować sprawne pakowanie produktów, nawet w ilości 2500 na godzinę! Taką wydajność posiadają najlepsze maszyny pakujące na rynku.

Elastyczność maszyn pakujących

Dzisiaj maszyny pakujące są przez ich producentów budowane modułowo, a także w takich sposób, aby łatwo można było zarządzać wszystkimi funkcjami pracy. Mowa przede wszystkim o wcześniej wspomnianej „mocy przerobowej”. Wytwórcy żywności swoje dzienne zapotrzebowanie na opakowania uzależniają od ilości zamówień i popytu rynkowego. Jednego dni może ono wynieść zaledwie kilkaset, a w innych kilkadziesiąt tysięcy! To dlatego dzisiejsza technologia pakująca, musi być elastyczna, zarówno w przypadku zmiany formatu opakowań, jak i ilości ich wykorzystania. Wszystko to musi zaś odbywać się, przy jak najmniejszych kosztach procesowych.

Uniwersalność maszyn pakujących

Coraz większa ilość producentów maszyn pakujących, decyduje się na tworzenie przede wszystkim urządzeń bardzo zautomatyzowanych, łatwych w obsłudze i kontrolowaniu, a także uniwersalnych. Tworzone są zatem modele maszyn, które mogą w swojej delikatnie zmienionej i dostosowanej formie/konstrukcji, idealnie odnaleźć się w halach przemysłowych branży mleczarskiej, rybnej, owocowo-warzywnej, czy kosmetycznej i chemicznej. Ważne jest bowiem to, aby określony sprzęt gwarantował wymienne zestawy oprzyrządowania formatowego – uszczegóławiając, aby zapewniał on możliwość dostosowywanie wzorów opakowań do wymagań danego użytkownika.

Rotacyjna maszyna pakująca MPR-1 – przykład idealnego rozwiązania

Jednym z przykładów idealnego rozwiązania technologicznego w dziedzinie opakowań, jest na polskim rynku maszyna pakująca MPR-1, którą można nabyć od firmy MPS. Sprzęt ten przede wszystkim spełnia wszystkie opisane wcześniej wymogi, gwarantując wysoką moc przerobową, elastyczność zastosowania, a także uniwersalność. Parametrami – ogólnymi – tejże maszyny są zaś: regulacja wydajności na poziomie od 500 do 2500 opakowań na godzinę (przy sprzęcie dwurzędowym max 5000 op./h, trzyrzędowym – 7500  op./h, czterorzędowym 10000 op./h.); dozowniki od 0,1 litra do 1 litra; możliwość wykonania w wersji aseptycznej lub standardowej; zapotrzebowanie na energię elektryczną 1,8 kW; ciśnienie robocze powietrza min. 0,6 do 0,8 MPa; zapotrzebowanie na powietrze 15 m3/godzinę.

Podziel się