Materiał Partnera Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych - sposoby wykorzystania w przemyśle

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych - sposoby wykorzystania w przemyśle

Nie da się ukryć, że powstanie tworzyw sztucznych spowodowało postęp cywilizacyjny. W końcu każda odmiana plastiku i gumy ma inne właściwości, a to rodzi w zasadzie nieograniczone możliwości. Jednak, aby z tworzyw sztucznych mogły powstawać kolejne cuda, konieczne są urządzenia do ich przetwarzania. Ich zadaniem jest nadawanie tworzywom sztucznym odpowiedniego kształtu i właściwej konsystencji.

Rodzaje recyklingu tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne można poddawać recyklingowi na dwa różne sposoby. Pierwszym z nich jest recykling mechaniczny (materiałowy). Polega on na ponownym zastosowaniu przetwarzanego tworzywa w jego pierwotnej postaci. Najczęściej takiej obróbce poddaje się butelki oraz folie opakowaniowe.

Drugim sposobem recyklingu tworzyw sztucznych jest recykling chemiczny (surowcowy), w którym poddaje się je procesom umożliwiającym zmianę w ich budowie chemicznej. Zmiany te mogą zachodzić pod wpływem chemicznych rozpuszczalników lub temperatury. Dzięki wymiennym procesom można odzyskać wartościowe związki chemiczne, które potem stosować można jako paliwo w przemyśle cementowo-wapienniczym, jak również w  energetyce jako surowce w procesie wytwarzania kolejnych produktów.

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Jak zauważają eksperci z firmy POL-SERVICE MAJCHER, w procesie przetwarzania tworzyw sztucznych nie można obejść się bez odpowiednich maszyn. Ich zadaniem jest ułatwienie przebiegu recyklingu. Wśród tego typu maszyn wyróżniamy:

 • rozdrabniacze do tworzyw sztucznych - rozdrabniają duże gabarytowo oraz twardsze materiały, w tym odpady produkcyjne, rury, części samochodowe, butelki czy pojemniki itp.,
 • młyny do tworzyw sztucznych - służą do rozdrabniania m.in. odpadów z chemii gospodarczej lub materiału wstępnie rozdrobnionego,
 • myjki – oczyszczają tworzywa miękkie i twarde,
 • wirówki - odwirowują i osuszają większość rozdrobnionych odpadów z tworzyw sztucznych,
 • wanny flotacyjne - oddzielają rozdrobnione odpady poliolefinowe i inne,
 • kompaktory ślimakowe - usuwają wilgoć z przerabianego tworzywa poprzez prasowanie lub przez podniesienie temperatury,
 • zagęszczarki – stosowane są do aglomerowania odpadów PE, PP, PS, PET i innych w postaci włóknin, wiórów, płatka, worków lub ścinek,
 • linie granulacyjne - wykorzystywane do granulacji odpadów PE, PP, PS, ABS w postaci folii oraz przemiałów,
 • wytłaczarki - formują półprodukty lub gotowe wyroby poprzez wciskanie uplastycznionego tworzywa do dyszy wytłaczarki, nadającej gotowy kształt formowanemu przekrojowi.

Rodzaje wytłaczarek

Najczęściej stosowaną maszyną do przetwórstwa tworzyw sztucznych jest wytłaczarka, do której tworzywo trafia w postaci granulatu lub płatków. W tej maszynie jest ono ogrzewane aż do uplastycznienia, a następnie przeciskane przez ustnik o odpowiednim kształcie. Na koniec uformowany profil podlega studzeniu.

Pod pojęciem wytłaczarki kryje się wiele różnych urządzeń. Wyróżnia się wytłaczarki jednoślimakowe, dwuślimakowe i wieloślimakowe. Wśród wytłaczarek dwuślimakowych jest także klika podgrup:

 • Wytłaczarki równoległe współbieżne (coupandery)
 • Wytłaczarki równoległe przeciwbieżne
 • Wytłaczarki stożkowe przeciwbieżne

To bardzo złożone, duże maszyny, z którymi praca wymaga odpowiedniego przygotowania.

Podziel się