Materiał Partnera Jaka jest zasada działania pompy ciepła?

Jaka jest zasada działania pompy ciepła?

Pompa ciepła to rozwiązanie, które generuje niskie koszty ogrzewania. Zasada ich działania polega na pobieraniu ciepła z otoczenia, następnie dostarczenia go do instalacji wentylacyjnej, tym samym doprowadzając do ogrzania powietrza nawiewanego do wnętrz. Najważniejszą zaletą pomp są niewielkie koszty eksploatacji. Dowiedz się, z jakim rodzajem instalacji może współpracować pompa ciepła.

Z jaką instalacją może współpracować pompa ciepła?

Pompy ciepła to urządzenia, które zasilają zwykłe grzejniki, pod warunkiem, że ich powierzchnia grzewcza będzie większa niż przy współpracy z konwencjonalnym źródłem ciepła. Pompa ciepła może działać z innym typem ogrzewania niskotemperaturowego, np. z ogrzewaniem ściennym wykorzystującym, zatopione w tynku, rury z wodą  Do zasilania takiego ogrzewania niezbędny jest dodatkowy układ mieszający. Wiąże się to z natychmiastowym podgrzaniem wody do właściwej temperatury.

Działanie pompy ciepła

Zasadę działania pompy ciepła warto prześledzić na przykładzie systemu solanka-woda lub woda-woda. Do parownika pompy ciepła dostaje się solanka z wymiennika gruntowego bądź woda ze studni. Jej temperatura kształtuje się na poziomie od 5 do 10 stopni Celsjusza, gdyż taką posiada grunt w porze zimowej na głębokości poniżej 1,5 m lub woda gruntowa – podkreśla specjalista, który reprezentuje firmę Instalator Sp. j., która zajmuje się montażem systemów grzewczych.

Działanie pompy ciepła warunkowane jest odparowaniem czynnika roboczego, który znajduje się w wewnętrznym obiegu pompy, dlatego musi to być płyn wrzący w temperaturze niższej niż 5oC. Wymiana ciepła z czynnikiem roboczym doprowadza do tego, że temperatura solanki z wymiennika gruntowego bądź wody ze studni ulega zmniejszeniu o 2-3oC. Chłodna solanka dostaje się do wymiennika gruntowego, a czynnik roboczy trafia do sprężarki. Wzrost ciśnienia skutkuje wzrostem temperatury do kilkudziesięciu stopni Celsjusza. Tutaj dostarczana jest energia napędowa. Czynnik roboczy w postaci pary transportowany jest do drugiego wymiennika, czyli skraplacza, który ogrzewa wodę z instalacji grzewczej, natomiast przez oddanie ciepła ulega skraplaniu. Temperatura obniża się wówczas o kilka stopni. W formie cieczy przedostaje się do zaworu rozprężnego, czego konsekwencją jest bardzo niska temperatura. Następnie, czynnik roboczy płynie do parownika, a całą procedurę przeprowadza się od początku.

Opracowanie:

Instalator sp.j.

Brzozów , Schodowa

Podziel się