Materiał Partnera Jak poprawić wydajność produkcji? Automatyzacja procesów przemysłowych

Jak poprawić wydajność produkcji? Automatyzacja procesów przemysłowych

Przemysł, czyli wytwarzanie różnego rodzaju dóbr na sprzedaż towarzyszy ludzkości od właściwie samych początków cywilizacji. Przez wieki przybierał on wiele różnych form – w dzisiejszych czasach, dzięki postępowi technologicznemu, zakłady produkcyjne są w coraz większym stopniu zautomatyzowane. Jakie korzyści mogą płynąć z zastąpienia pracy ludzkich rąk pracą wysoko wyspecjalizowanych maszyn?

Czym jest automatyzacja procesów przemysłowych?

Automatyzacją procesów przemysłowych nazywamy wszystkie zmiany w technologii produkcji, zmierzające do minimalizowania wkładu pracy ludzkich rąk w wytwarzanie danych dóbr lub wykonywanie usług. Cel ten osiąga się dzięki zastosowaniu maszyn przeznaczonych do konkretnych zadań – robotów przemysłowych pod postacią mobilnych ramion wyposażonych w specyficzne rodzaje narzędzi (np. spawarki), transporterów taśmowych i innych. Obecnie automatyzacja procesów zachodzi w zakładach funkcjonujących we właściwie każdej branży – produkcji żywności, motoryzacji, przemyśle chemicznym, farmaceutycznym czy elektronicznym. Maszyny wykorzystywane w takich placówkach nie tylko są odpowiedzialne za kolejne etapy produkcji – bardzo często również dokonują kontroli jakości surowców czy gotowych produktów. Mimo, że zautomatyzowanie linii technologicznej oraz jej późniejsza konserwacja wiąże się z kosztami, to inwestycja tego typu jest bardzo opłacalna.

W jakim celu procesy poddaje się automatyzacji?

Maszyny wykorzystywane w automatyzacji procesów produkcyjnych mają wiele zalet, dających im ogromną przewagę na pracownikami fizycznymi. Najważniejszą z nich jest ogromna wydajność.

- Nawet bardzo skomplikowane czynności są przez nie wykonywane z dokładnością i szybkością nieosiągalną dla jakiegokolwiek człowieka – mówi przedstawiciel firmy Inter-Tech - To oznacza, że czas potrzebny do zakończenia produkcji danego wyrobu ulega znacznemu skróceniu. Tym samym zautomatyzowana fabryka jest w stanie wyprodukować więcej towaru, niż zakład zatrudniający ludzi. Maszyny ponadto nie męczą się, nie tracą koncentracji, a przy zachowaniu odpowiedniej konserwacji mogą pracować właściwe non-stop. Dzięki temu możliwie jest osiągnięcie znaczącego wzrostu wydajności produkcji, co jest głównym – choć nie jedynym – celem automatyzacji.

Poprawa jakości

Kolejnym atutem automatyzacji produkcji jest znacząca poprawa jakości. Maszyny, mimo że pracują szybciej niż ludzie, zachowują przy tym bardzo dużą precyzję – wszystkie wykonywane przez nie czynności są w pełni powtarzalne, a to oznacza, że ryzyko wystąpienia wad fabrycznych w pojedynczych produktach jest znikome. W ramach automatyzacji unowocześnieniu podlega kontrola jakości produkcji, która z dużą skutecznością wykrywają ewentualne niedociągnięcia, co pozwala wprowadzić niezbędne zmiany na liniach produkcyjnych.

Poprawa bezpieczeństwa

Kontakt z pewnymi substancjami lub obsługa niektórych narzędzi mogą stanowić zagrożenie dla ludzkiej załogi zakładu produkcyjnego. Aby minimalizować ryzyko wypadków, zadania niebezpieczne można powierzyć maszynom, które ze względu na pełną powtarzalność wykonywanych czynności, są w dużo mniejszym stopniu narażone na zniszczenie.

Podziel się