Materiał Partnera Jak odczyty cyfrowe ułatwiają korzystanie z urządzeń przemysłowych?

Jak odczyty cyfrowe ułatwiają korzystanie z urządzeń przemysłowych?

Systemy automatyzacyjne to nie tylko ułatwienie i przyspieszenie realizacji poszczególnych zadań wykonywanych przez maszyny i urządzenia przemysłowe, ale także możliwość uproszczenia obsługi przez dostarczanie czytelnych informacji o różnych parametrach pracy. Wśród sprzętu pozwalającego na kontrolę rozmaitych charakterystyk działania na szczególną uwagę zasługują odczyty cyfrowe.

Zastosowanie odczytów cyfrowych w maszynach i urządzeniach przemysłowych

Nowoczesne maszyny i urządzenia wykorzystywane w przemyśle są w dużej mierze zautomatyzowane, wykonują więc poszczególne zadania, realizując polecenia napływające ze sterującego nimi komputera. W wielu zastosowaniach używane są jednak rozwiązania półautomatyczne, w których część czynności jest bezpośrednio nadzorowana przez operatora. W takich przypadkach do sprawdzania stanu poszczególnych podzespołów czy określenia parametrów pracy niezbędne będzie prezentowanie informacji odczytywanych przez czujniki i układy zainstalowane w maszynie, w formie, która okaże się czytelna dla osoby obsługującej konkretny sprzęt.

Rozwiązaniem, które pozwala na przekazywanie informacji o stanie urządzenia np. położeniu poszczególnych podzespołów – ich prędkości obrotowej czy odległości, na jaką zostały przemieszczone – będą odczyty cyfrowe. Są to urządzenia elektroniczne, które mogą odebrać przekazywane przez układy automatyki przemysłowej dane oraz przedstawić je w formie cyfr, napisów lub grafik na wyświetlaczu np. ekranie LCD czy panelu LED. Odczyty mogą być przystosowane do odbierania i pokazywania różnego zakresu informacji, w zależności od rodzaju sprzętu, który mają obsługiwać.

Funkcje realizowane przez odczyty cyfrowe

Odczyty cyfrowe są oferowane przez różnych producentów i mogą współpracować z rozmaitymi urządzeniami. Najczęściej wykorzystuje się je jako panele kontrolne w centrach obróbczych, a także wszelkiego rodzaju tokarkach, frezarkach, wiertarkach przemysłowych lub szlifierkach. Mogą być stosowane także choćby w urządzeniach do pakowania lub w elektrodrążarkach. Zwykle są przystosowane zarówno do pracy z enkoderami inkrementalnymi, czyli przyrostowymi, jak i absolutnymi, tj. pokazującymi położenie względem stałego punktu. Odmienna może być liczba osi, w których mogą rejestrować przemieszczenia – często spotyka się odczyty przystosowane do pracy w układach trój- lub czteroosiowych, dostępne są jednak również jedno- i dwuosiowe. Wiele urządzeń jest też wyposażonych w moduły pozwalające na dokonywanie potrzebnych obliczeń.

Szeroki wybór odczytów cyfrowych oferuje firma APM MORKOM, dostarczająca urządzenia produkowane przez ATEK, DELOS oraz SINO. W zależności od potrzeb dostępne są modele zapewniające różny poziom rozdzielczości liniowej i kątowej, a także zestaw obsługiwanych funkcji.

Podziel się