Materiał Partnera Jak automatyka i robotyka pozytywnie wpływają na środowisko?

Jak automatyka i robotyka pozytywnie wpływają na środowisko?

Automatyka i robotyka są dziś niezbędnym elementem przemysłu. Podnoszą wydajność i precyzję procesów produkcyjnych, zwiększając konkurencyjność przedsiębiorstw. Pozwalają unikać „ludzkich błędów” przy powtarzalnych czynnościach i umożliwiają wykorzystywanie ludzkiego potencjału w bardziej twórczy sposób. Co więcej, automatyka i robotyka pozytywnie wpływają na środowisko. W jaki sposób?

Minimalizacja ilości odpadów i towarów niespełniających standardów

Automatyzacja i korzystanie z robotów przemysłowych podczas produkcji, zdecydowanie zmniejsza liczbę błędów, a to przekłada się na mniejszą ilość odrzutów i lepsze wykorzystanie materiału. Dzięki wysokiemu poziomowi powtarzalności i precyzji wykonywanych czynności, podczas produkcji powstaje też mniej towarów niespełniających zakładanych norm. Można więc śmiało stwierdzić, że automatyka i robotyka przyczyniają się do ograniczenia liczby odpadów, które zanieczyszczają środowisko i minimalizują ilość wykorzystywanych do produkcji materiałów, zmniejszając margines błędu.

Energooszczędne roboty

Bardzo ważną cechą nowoczesnych robotów przemysłowych jest ich energooszczędność. Obecnie ilość instalowanych robotów stale rośnie. Aby ta tendencja mogła się utrzymać, konieczne jest zużywanie przez nie jak najmniejszej ilości energii. Obecnie widać trzy główne trendy zużycia energii, które będą kształtować rynek robotyki w najbliższych latach. Są to:

  • Różne tryby mocy – roboty przemysłowe w większości przypadków nie pracują na stałym poziomie. Ich zużycie energii powinno więc być dostosowane do trybu pracy, dając możliwość przełączania się między różnymi trybami mocy;
  • inteligentny monitoring energii – chodzi o zwiększenie efektywności energetycznej i produktywności, dzięki stosowaniu i mądremu wykorzystywaniu czujników IoT;
  • nowe procesy mechaniczne – wynajdowanie nowych rozwiązań w zakresie poruszania się robotów może przekładać się uzyskanie takiego samego lub wyższego poziomu produktywności przy mniejszym zużyciu energii.

Rozwój robotyki idzie i nadal będzie szedł w kierunku energooszczędności, a ta ma pozytywny wpływ na środowisko.

Kluczowe znaczenie ma idealne dopasowanie

Firmy takie jak APE Systems z Kędzierzyna-Koźla, specjalizują się we wdrażaniu automatyki i robotyki w przedsiębiorstwach. Warto korzystać z ich usług, ponieważ im lepiej dostosuje się te technologie do potrzeb przedsiębiorstwa, tym łatwiej o minimalizację odpadów, lepsze wykorzystanie materiałów oraz energooszczędność. Tymczasem idealnie dopasowany projekt i precyzyjne wykonanie robotów przemysłowych, przyczyniają się do ochrony środowiska.

Podziel się